Doplňující informace k 2. balíčku mimořádných podpor pro chovatele prasnic a dojnic

1. dočasné nenavyšování produkce mléka/vepřového masa

  • Nenavýší meziročně tržní produkci mléka mezi obdobím od 1.1.2016 do  30.4.2016 a obdobím od 1.1.2017 do 30.4.2017.
  • Nenavýší meziročně tržní produkci vepřového masa mezi obdobím od 1.1.2016 do 30.4.2016 a obdobím od 1.1.2017 do 30.4.2017.

Mléko – žadatel předloží objem produkce ve sledovaném období, které bude ověřeno s evidenci z hlášení 1. kupujícího dle NV 282/2014 Sb.

Vepřové maso – žadatel předloží objemu produkce ve sledovaném a referenčním období.

2. členství v organizaci producentů mléka/vepřového masa

 

Žadatel předloží doklad o členství v organizaci producentů mléka/vepřového masa.

 

3. účast v akreditovaném režimu jakosti mléka/vepřového masa

 

Zapojení do příslušného režimu jakosti bude doloženo potvrzením o vstoupení do režimu jakosti nebo certifikátem režimu jakosti, který vydává příslušný akreditovaný orgán. Pro režim jakosti Q CZ je příslušným orgánem SVÚ Olomouc

 

4. účast v režimu ekologického zemědělství

 

Žadatel doloží registraci udělenou Ministerstvem zemědělství ČR. Registr ekologických podnikatelů je dostupný na stránkách e-agri.

 

5. absolvování školení o finančních nástrojích a řízení rizik producentů mléka/vepřového masa organizovaného Ministerstvem zemědělství/Ústavem zemědělské ekonomiky  a informací

 

Veškeré informace o školeních o finančních nástrojích a řízení rizik budou dostupné v prosinci 2016.  Žadatel doloží získané potvrzení o účasti na školení.

 

Obecně:

  • Důkaz o splnění podmínky/podmínek závazku bude žadatel předkládat do 30. 06. 2017
  • Žadatel musí splnit vybraný závazek/závazky, které označil v podané žádosti. Nelze se později rozhodnout ke splnění jiného/jiných závazku/ů než toho/těch, který/é uvedl v žádosti.
  • Pokud nebude do 30. 6. 2017 doručen na SZIF důkaz o splnění podmínky provede SZIF v souladu s §11a zákona č. 256/2000 Sb., správní řízení o vrácení dotace, včetně případného penále.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.