Nový právní předpis účinný od 1. 1. 2022: Nová vyhlášky o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství

9.9.2021

Nová vyhlášky o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 331/2021 Sb., o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství, která nabývá účinnosti 1. ledna 2022.

Novela veterinárního zákona nově v § 59 odst. 8 zákona zakotvila možnost vysokých škol s akreditací pro oblast veterinárního lékařství nebo veterinární hygieny organizovat vzdělávání pro klinické veterinární lékaře. Hlavním cílem vyhlášky je proto upravit oblast doplňkového studia klinických veterinárních lékařů.

Vyhláška upravuje:

  • nepovinný charakter studia, který je určen k prohloubení znalostí veterinárních lékařů,
  • členění vzdělávání do dvou stupňů podle úrovně obtížnosti,
  • obory jednotlivých stupňů vzdělávání,
  • ověřování znalostí na závěr klinického vzdělávání obou stupňů,
  • osvědčení o získání klinického vzdělání.