Nová vyhlášky o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese

 

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese.

Cílem vyhlášky je zejména upravit způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně
z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese v souladu s novelou zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, která byla publikována pod č. 4/2019 Sb.

Tato novela sleduje zachování zvýšené intenzity podpory čisté živočišné výroby a kombinované živočišné výroby a k vracení daně z minerálních olejů využívá ke snížení administrativní zátěže zemědělských podnikatelů i ročních normativů minimální spotřeby.

Nová vyhláška v souladu se zákonným zmocněním podle § 57 odst. 23 zákona
o spotřebních daních stanoví:

  • způsob výpočtu výše nároku na vrácení daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese,
  • výše ročních normativů minimální spotřeby a jejich kategorie a podílové rozdělení ročních normativů minimální spotřeby na jednotlivé kalendářní měsíce,
  • způsob výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat včetně přepočtu hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky a
  • způsob výpočtu zastoupení citlivých plodin
  • Formuláře daňového přiznání pro fyzické osoby – zde
  • Online formulář daňového přiznání pro právnické osoby – zde
  • Pokyn k vyplňování údajů o podepisující osobě naleznete zde

Zelená nafta v roce 2019