12.kolo příjmu žádostí PRV je plánováno na 15.června 2021

Ministerstvo zemědělství chce letos vyhlásit dvě kola příjmu žádostí PRV na projektová opatření. Zahájení příjmu žádostí ve 12. kole je plánováno na 15. června 2021. O těchto aktivitách se bude hovořit na MV PRV kde ČMSZP zastupuje předseda svazu.

Zemědělci budou dle MZe moci letos čerpat podporu z operací:

1.1.1 Vzdělávací akce

1.2.1 Informační akce

4.1.1 Investice do zemědělských podniků,

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců.

Spuštění 12. kola příjmu žádostí PRV je možné díky dodatečným finančním zdrojům na podporu oživení zemědělství a venkovských oblastí pro roky 2021 a 2022, které jsou členským státům rozděleny dle přechodného nařízení EU proto je nutné uzavřít závazky do konce roku 2022.

Zdroj: MZe

money-2696229_1920