Zákaz použití přípravků na ochranu rostlin (POR) na plochách EFA

a to na plochách s dusík vázajícími plodinami a meziplodinami, a povinné zavedení minimální délky období 8 týdnů, během kterého musí být plochy, na kterých rostou meziplodiny, udržovány. Použití hnojiv není na těchto plochách zakázáno.

 

Tento zákaz se tedy bude vztahovat na plochy v ekologickém zájmu (EFA) pro splnění podmínek greeningu, by měl platit již od r. 2018 (v souladu s nařízením (EU) č. 2017/1155).  Podle aktuální informace ze strany Komise, začíná doba trvání zákazu použití POR vysetím plodin a končí jejich sklizní. POR je tedy možné využít jak v rámci předseťové přípravy, tak po sklizni plodiny, kdy lze půdu připravit pro další produkci. Hnojivo lze na těchto plochách použít.

Více na odkazu http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/prime-platby/zprava-o-zmenach-v-greeningu.html. V případě, že bude k dispozici další upřesnění podmínek, bude zpráva na webu MZe aktualizována.

 

Nutno podotknout, že Ministerstvo zemědělství ČR a řada dalších členských zemí s navrhovanou změnou nesouhlasila, nicméně delegovaný akt byl ze strany Komise dne 15.2.2017 předložen ke schválení Evropskému parlamentu, který jej dne 14.6.2017 těsným rozdílem hlasů schválil.