Pracovní jednání k ANC oblastem – stanovisko ČMSZP

Jak jsme již dříve informovali:

V rámci poslední pracovní skupiny proběhla debata k návrhu zařadit do LFA oblastí (ANC) novou skupinu zvířat:  prasata. 

Z důvodu konceptu a nastavení LFA ve prospěch pasoucích se hospodářských zvířat se ČMSZP nedomnívá, že zařazení prasat je žádoucí. V LFA oblastech (nově ANC), nenacházíme smysl pro podporu chovu prasat v uzavřených prasečácích, polemizovat by se mohlo o pasoucích se prasatech. Pokud by k tomu došlo, bylo by možné přiřadit do LFA oblastí jakékoliv zvíře, ať již výkrmová kuřata nebo včely.

Koncept, který byl nastolen by pak pozbýval smysl. A návrhy koeficientů výše VDJ pro prasata byly výsměchem chovatelům skotu.

Dovoluji si tedy shrnout výsledek jednání a  základní parametry nastavení plateb v ANC:

  • Započítávanými zvířaty jsou: skot, ovce, kozy, koně

Újma je pro jednotlivé oblasti ANC stanovena takto:  

  • H = 240 EUR/ha,
  • O= 136 EUR/ha;
  • S= 49 EUR/ha

Diferenciační procento mezi faremními systémy:

  • ŽV=137%,
  • RV=58%

Sazby: 

Typ ANC Sazby bez započtení prasat do VDJ
Sazba ŽV (€/ha) Sazba RV (€/ha)
H1 219 93
H2 206 87
H4 176 74
H3 145 61
H5 132 56
O1 124 53
O2 98 41
O3 73 31
S 67 28

Uvedené sazby jsou obsaženy v nařízení vlády rozeslaného k projednání PS MV.

Zároveň bych vás chtěla informovat, že na základě konzultace s legislativně-právním odborem MZe, budou připravována dvě samostatná nařízení vlády, tzn. jedno se bude věnovat podmínkám v nově vymezených oblastech ANC, druhé nařízení vlády bude věnováno oblastem s přechodnou podporou (XOA a XOB), pro které se původně navrhovala novela NV 72/2015 Sb.

Zdroj: MZe a ČMSZP