Veřejné konzultace a zaslání zpětné vazby k připravovaným právním předpisům Evropské komise

 

 Evropské komise zahájila veřejné konzultace na téma životního prostředí

V obou případech lze své podněty zaslat do zpětnou vazbu lze zaslat i v češtině a být registrován  do 5.4. 2021:

Evaluace

Zpětná vazba má zhodnotit, zda bylo dosaženo cílů (úbytek biologické rozmanitosti a pomoc zabránit poklesu globální biologické rozmanitosti), zda byly použité nástroje účinné, účelné, relevantní, soudržné s přidanou hodnotou pro Strategii biologické rozmanitosti do roku 2020 EU () https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1832-Evaluation-of-the-EU-Biodiversity-Strategy-to-2020

 

Ochrana biologické rozmanitosti: cíle obnovy přírody v rámci strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12596-Protecting-biodiversity-nature-restoration-targets

Hlavní účel strategie je obnovit biologickou rozmanitost Evropy do roku 2030. V rámci iniciativy je možné navrhnout i závazné cíle.

 

 

Zdroj: https://ec.europa.eu/