Online veřejná konzultace Evropské komise – Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti

Vážení,

v současné době probíhá online veřejná konzultace Evropské komise k její dlouhodobé vizi zaměřené na venkovské oblasti. Do 30. listopadu 2020 může svůj názor sdělit každý zájemce o rozvoj venkovských regionů a to formou vyplnění dotazníku, který se nachází na webových stránkách Evropské komise (dotazník je možno vyplnit i v českém jazyce – https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Long_term_vision_for_rural_areas_2020?surveylanguage=cs).

Bližší informace o této aktivitě naleznete také na webu CSV – http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/novinky/evropska-komise-hleda-zpetnou-vazbu-ke.html

Děkujeme předem za Vaši aktivitu, kterou na základě naší informace realizujete.

Zdroj: MZe