EU doporučuje, aby byly hranice otevřené, protože se šíří agro-pracovní hlavolam

 

ČMSZP: Jsme velice rádi, že naše stanoviska byla vyslyšena, doufáme, že implementace doporučení pomůže v každodenní práci právě Vám zemědělcům.

Zařazení zemědělství do kritického sektoru napříč EU – stanovisko GEOPA COPA i ČMSZP vyslyšel komisař Nicolas Schmit

Celý článek naleznete na webu euroactive.com:

Tisíce žen i mužů, kteří tvrdě pracují, aby nás udrželi v bezpečí, zdraví a syté, musí překročit hranice EU, aby mohli jít do práce,“ uvedl komisař EU pro zaměstnanost a sociální práva Nicolas Schmit.
„Je naší kolektivní odpovědností zajistit, aby se jim nebránilo v jejich pohybu, a přitom učinit veškerá preventivní opatření, aby se zabránilo dalšímu šíření pandemie,“ dodal lucemburský komisař.

Pokud jde o sezónní pracovníky v odvětví zemědělství, jsou členské státy požádány o výměnu informací o jejich různých potřebách, aby mohly stanovit konkrétní postupy, které by těmto pracovníkům zajistily hladký průchod a reagovaly na nedostatek pracovních sil v důsledku krize.

Komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski na svém twitterovém účtu uvedl, že uznání sezónních zemědělských pracovníků za kritické zaměstnance bylo způsobeno jeho iniciativou a že tato doporučení jsou nezbytná k zajištění potravinové bezpečnosti EU.