Aktuality nejen z EU

Americké zemědělské společnosti byjí na poplach -Trumpova obchodní válka s Čínou:

Sektor zemědělství se potýká v důsledku obchodní války mezi dvěma největšími ekonomikami s trablemi. Tarify poslaly zemědělské ceny strmně dolů a byly zastaveny dodávky z USA. Podle nových odhadů hlavního ekonoma USDA se očekává, že americký vývoz do zemědělství v letošním roce poklesne o 1,9 miliardy dolarů.
Stále je třeba pracovat na HIGH-TECH techchologií, které lze využít na monitorování SZP (SZIF varuje):

Česká platební agentura varuje: Technologie dálkového průzkumu Země mohou v systému kontroly SZP způsobit „změnu paradigmatu“, ale některé „velmi složité“ aspekty je třeba ještě objasnit. „ Jedná se o cenný a pozitivní posun, ale potrvá nějakou dobu, než se dostane do praxe“.

 

Dánští zemědělci čelí přísnějším podmínkám než jejich protějšky v EU:

Ačkoli většina dánských zemědělců je kvalifikovaná, vyšší výrobní náklady jim ztěžují soutěžit s výrobci z jiných členských států EU. „Příležitosti, které mají k dispozici, jsou prostě horší“

 

Irsko slibuje zemědělcům „významnou“ pomoc v případě neřešeného Brexitu:

Irský ministr zemědělství Michael Creed slíbil irským farmářům „podstatný“ balíček pomoci, pokud utrpí ztráty způsobené sníženým přístupem na trh v rámci neobchodního Brexitu. Podpora by také mohla pomoci omezit dopad sazeb Spojeného království na jiné členské státy

 

Evropské instituce dosáhly v rámci trialogu Rady, EP a EK dne 21/03/2019:

Předběžné dohody k tzv. Spotřebitelskému balíčku, do kterého spadá i otázka výskytu dvojí kvality potravin v EU. Dosažená podoba ustanovení o dvojí kvalitě tak představuje velmi křehký kompromis nejen mezi členskými státy na úrovni Rady, ale i mezi Radou, EP a EK. Zásadním prvkem je jasné zahrnutí problematiky „dvojí kvality“ do definovaných nekalých obchodních praktik, konkrétně praktik zavádějících, a skrze novou legislativu i provázání problematiky výskytu dvojí kvality potravin s mechanismy pro kontrolu a sankce. Evropská komise bude po vstupu směrnice v platnost přezkoumávat její účinnost po dobu dvou let, a případně bude moci rozhodnout o zařazení dvojí kvality na seznam tzv. černých, tedy přímo zakázaných, nekalých praktik. Předběžná dohoda byla schválena dne 29/3/2019 na Výboru stálých zástupců (Coreper I), proti byly PL, AT, SK a DE. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP (IMCO) schválil dohodu dne 02/04/2019 poměrem hlasů 21 pro a 7 proti. Následně bude dohoda předložena k hlasování na posledním dubnovém Plenárním zasedání EP dne 16/04/2019 a ke schválení Radě ministrů EU.