Zodpovězené dotazy: Sdílení pracovního místa a změna nárou na dovolenou 2021

Sdílení pracovního místa

Aktuálně jednou z forem flexibilního zaměstnávání, které nabylo účinnost od 1.ledna 2021 je sdílení pracovního místa, které spočívá v  tom, že na jednom pracovním místě pracují dva či více zaměstnanců na částečný úvazek, kterou obvykle vykonává jeden pracovník na plný úvazek. Odměna se rozpočítá a zaměstnanci se musí dohodnout, tak aby pracovní dobu pokryli. Společný písemný rozvrh pracovní doby na sdíleném pracovním místě, a to nejméně 1 týden před počátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena. Nepředloží-li zaměstnanci společný rozvrh pracovní doby, určí bez zbytečného odkladu rozvržení pracovní doby do směn zaměstnavatel.

Souhrn délky týdenní pracovní doby zaměstnanců nesmí překročit délku stanovené týdenní pracovní doby.

Dohoda musí být uzavřena se zaměstnancem písemně a musí obsahovat bližší pravidla pro rozvržení pracovní doby. Dohodu lze sjednat na dobu určitou nebo neurčitou.

 

Dovolená od 1.1.2021

Pokud zaměstnanec pracuje na plný úvazek, téměř změnu ve výpočtu dovolené od roku 2021 neucítí. Změna se týká zaměstnanců, kteří pracují na zkrácený úvazek.

Výpočet dnů dovolené vzorec:

týdenní pracovní doba (hodiny) x počet týdnů dovolené = počet hodin, na které má zaměstnanec nárok při čerpání dovolené.

Zaměstnanec pracuje 20 hodin týdně, tj. na poloviční úvazek, zaměstnavatel poskytuje 25 dní dovolené (5 týdnů), 20 x 5 = 100 hodin. Zaměstnanec má v tomto případě nárok na 100 hodin dovolené.

Zdroj: Zákon č. 262/2006 Sb.