Statistiky pracovních úrazů – EUROSTAT

Tento článek představuje soubor hlavních statistických zjištění ve vztahu k ukazatelům týkajícím se úrazů bez následků smrti a smrtelných úrazů při práci v Evropské unii (EU) ; předložené statistiky byly shromážděny v rámci sběru evropských správních údajů o pracovních úrazech (ESAW) .

Výstřižek...

Pracovní úraz je v metodice ESAW definován jako diskrétní událost v průběhu práce, která vede k fyzickému nebo duševnímu poškození. Smrtelné pracovní úrazy jsou ty, které vedou k smrti oběti do jednoho roku od úrazu. Smrtelné úrazy při práci jsou definovány jako úrazy, které znamenají nejméně čtyři celé kalendářní dny nepřítomnosti v práci (někdy se také nazývají „vážné pracovní úrazy“). Smrtelné pracovní úrazy mohou mít za následek ztrátu značného počtu pracovních dnů a často znamenají značné škody pro dotyčné pracovníky a jejich rodiny, mají potenciál donutit lidi, například žít s trvalým zdravotním postižením, aby odešli na trhu práce nebo na změnu zaměstnání.

V rámci EU-28 představovaly odvětví stavebnictví, dopravy a skladování, výroby a zemědělství, lesnictví a rybolovu společně přibližně dvě třetiny (65,2%) všech smrtelných pracovních úrazů a více než dvě pětiny (43,6%) všech nehod – pracovní úrazy v roce 2017. V roce 2017 došlo ve stavebnictví k jedné pětině (20,6%) všech smrtelných pracovních úrazů v EU-28, zatímco další nejvyšší podíl měl sektor dopravy a skladování (17,8%). ; zpracovatelský průmysl (14,0%) a zemědělství, lesnictví a rybolov (12,8%) byly jediné další oddíly NACE, které zaznamenaly dvojciferné podíly na celkovém počtu smrtelných nehod.

Zdroj: Eurostat, GŘ AGRI