Evropská komise plánuje vyčlenit 60 % z celkové alokace pro přímé platby v rámci Společné zemědělské politiky po roce 2020 na platby na hektar; trvá na zastropování přímých plateb

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / Reforma SZP

Evropská komise plánuje vyčlenit 60 % z celkové obálky určené na přímé platby v rámci SZP po roce 2020 na přímé platby na hektar. Vyplývá to z poslední verze zatím neoficiálního legislativního návrhu EK k SZP. Dalších 30 % obálky pro přímé platby by mělo být využito na podporu plnění environmentálních a klimatických cílů. Návrh už zkritizovala řada environmentálních nevládních organizací, podle kterých je podíl 60 % pro přímé platby na hektar příliš vysoké číslo. BirldLife Europe uvedlo, že celkem 50 % z celkového rozpočtu pro SZP by tak bylo opět určeno na podporu vyplácenou na plochu podniku, což by limitovalo možnosti členských států stran podpory environmentálních nástrojů. Podle Greenpeace by tímto krokem došlo k ohrožení schopnosti zlepšit kvalitu půd a vodních toků v EU.

Komise v poslední verzi neoficiálního legislativního návrhu navrhuje povinné zastropování přímých plateb na úrovni 60.000 €, přičemž by měly být zohledněny platy a další náklady na zaměstnance. Obnos získaný zastropováním by měl zůstat v obálce daného členského státu, a měl by být využit na redistributivní platby s cílem podpořit malé a střední podniky (členské státy by měly mít možnost stanovit množství ha, na které bude redistributivní podpora vyplácena, i různé stupně výše plateb na ha). Možný by měl být i přesun části uspořených zdrojů do II. pilíře. Pro dobrovolné platby vázané na produkci Komise zatím navrhuje zachovat 13 % plus 2 % na podporu produkce proteinových plodin. Evropská komise by měla legislativní návrhy zveřejnit dne 01/06/2018.

Zdroj: agrieu.cz