Portál farmáře v novém Praha 28. ledna 2020

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) na začátku ledna spustil upravený Portál farmáře (PF). Portál doznal změn, co se týká grafického vzhledu a byl rozšířen o nové funkce, přičemž všechny stávající zůstaly i nadále zachovány. Další změny budou brzy následovat. „Změna spočívá v grafickém vzhledu portálu, přičemž navigace probíhá prostřednictvím tzv. …
Pokračování textu „Portál farmáře v novém Praha 28. ledna 2020“

9. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Dne 29. 1. 2020 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 9. kolo příjmu žádostí. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 9. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce …
Pokračování textu „9. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020“

Lesy ČR se zapojují do monitoringu sucha

Propojit praxi s akademickou sférou a spolupracovat s vědci při řešení stávajících problémů lesů je cílem dohod o spolupráci. Generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček je uzavřel koncem roku s Michalem V. Markem, ředitelem CzechGlobe – Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, a 18. ledna s rektorem České …
Pokračování textu „Lesy ČR se zapojují do monitoringu sucha“

Brífink k bilaterálnímu jednání ve věci auditu ke střetu zájmů

Zástupci Ministerstva zemědělství (MZe) a Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) na dnešním brífinku s novináři informovali o průběhu včerejšího dvoustranného jednání, které se mezi zástupci Evropské komise – Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI) a zástupci ČR uskutečnilo v Bruselu v rámci auditního šetření ke střetu zájmů. …
Pokračování textu „Brífink k bilaterálnímu jednání ve věci auditu ke střetu zájmů“

Statistiky pracovních úrazů – EUROSTAT

Tento článek představuje soubor hlavních statistických zjištění ve vztahu k ukazatelům týkajícím se úrazů bez následků smrti a smrtelných úrazů při práci v Evropské unii (EU) ; předložené statistiky byly shromážděny v rámci sběru evropských správních údajů o pracovních úrazech (ESAW) . Pracovní úraz je v metodice ESAW definován jako diskrétní událost v průběhu práce, která vede k fyzickému nebo duševnímu poškození. Smrtelné …
Pokračování textu „Statistiky pracovních úrazů – EUROSTAT“

Evropská komise zjistila, že zemědělská společnost AS Tartu Agro obdržela od Estonska neslučitelnou podporu

Evropská komise zjistila, že zemědělská společnost AS Tartu Agro obdržela od Estonska neslučitelnou podporu formou pronájmu zemědělské půdy za cenu nižší, než je tržní cena. Estonsko musí nyní tuto nezákonnou pomoc získat od AS Tartu Agro. AS Tartu Agro je estonská soukromá společnost, která vyrábí mléko, maso a obiloviny. V …
Pokračování textu „Evropská komise zjistila, že zemědělská společnost AS Tartu Agro obdržela od Estonska neslučitelnou podporu“

Financování ekologické transformace: investiční plán Zelené dohody pro Evropu a mechanismus pro spravedlivou transformaci

Evropská unie je odhodlána stát se do roku 2050 prvním uskupením zemí na světě, které bude klimaticky neutrální. K tomu budou zapotřebí značné investice jak veřejného sektoru na úrovni EU a jednotlivých států, tak i sektoru soukromého. Dnes předložený investiční plán Zelené dohody pro Evropu – investiční plán pro udržitelnou …
Pokračování textu „Financování ekologické transformace: investiční plán Zelené dohody pro Evropu a mechanismus pro spravedlivou transformaci“

MŽP: Zápis z jednání k programu péče pro vlka z 11.12.2019

  Úvodní slovo –NM Vladimír Dolejský Představení kroků MŽP Žádost o zpětnou vazbu Představení programu péče –ŘO Jan Šíma Historie šíření vlka Evropou, nárůst nížinné populace (Polsko, Sasko, ČR) Závazná legislativa pro MŽP – Směrnice o stanovištích, zákon o ochraně přírody a krajiny Příprava programu péče: Schůzka se stakeholdery (kulatý …
Pokračování textu „MŽP: Zápis z jednání k programu péče pro vlka z 11.12.2019“