Pozvánka CSV Moravskoslezského kraje

V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov Vás zveme na Setkání partnerů CSV Moravskoslezského kraje

9. listopadu 2022 od 8:30 do 14:00 hodin
Zámek ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí – Stará Ves

Program:
8:30 – 8:55 – prezence partnerů CSV (Celostátní síť pro venkov, Síť).
 Úvodní slovo zástupce SZIF RO Opava a představení zúčastněných partnerů Sítě.
 Seznámení s aktivitami CSV v průběhu roku 2022, představení plánovaných aktivit
na rok 2023, aktuální situace přípravy nového programového období SZP 2023–2027
(Společná zemědělská politika), Ing. Vanda Myšáková, krajská koordinátorka CSV.
10:30 – 11:00 – Přestávka, coffee break
 Představení partnera Sítě „Farma ve vsi, Markéta Nováčková, DiS.“, prezentace
projektu PRV 2014–2020 (Program rozvoje venkova) a aktivit komunitního centra
Farma ve vsi, Markéta Nováčková, DiS., soukromý zemědělec.
 Prohlídka renesančního Zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
12:00 – 13:00 – Oběd převážně z regionálních surovin
13:10 – 14:00 – Komentovaná prohlídka společnosti Farma ve vsi, diskuze, závěr.

V průběhu programu bude v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
umožněna diskuze mezi účastníky za účelem sdílení zkušeností a příkladů

dobré a špatné praxe.

Účast na setkání je bezplatná, občerstvení zajištěno. Svou účast, prosím, potvrďte zasláním zprávy

na adresu: vanda.mysakova@szif.cz nejpozději do 4. listopadu 2022.

Za organizátory Vás srdečně zvou

Markéta Nováčková, DiS. Ing. Vanda Myšáková
Farma ve vsi, Stará Ves nad Ondřejnicí SZIF RO Opava