Upozornění na podmínky preferenčního kritéria č. 9 zaměřeného na produkci „citlivých komodit“ – 2. kolo příjmu žádostí v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Preferenční kritérium. č.9:

„Předmětem podnikatelského plánu je pěstování ovoce a zeleniny, včetně brambor, chmele, révy vinné, okrasných rostlin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin a/nebo živočišná výroba“

Do formuláře standardní produkce musí žadatel uvést všechnu obhospodařovanou zemědělskou půdu pro veškeré druhy pěstovaných komodit a všechna chovaná hospodářská zvířata. Jiný výklad není možný.

Od podání Žádosti o platbu platí, že žadatel do konce realizace podnikatelského plánu nesmí pěstovat „necitlivé komodity“ – kromě povolených výjimek pro žadatele zabývající se živočišnou výrobou nebo pěstováním brambor.

 

ZDE naleznete odkaz na více podrobností