8. kolo Programu rozvoje venkova startuje.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začl přijímat žádosti k 8. kolu Programu rozvoje venkova (PRV). Cílem je podpořit investice do potravinářských a lesnických podniků, projekty na diverzifikaci příjmů zemědělců, vzdělávání i projekty spolupráce. Celkem je pro žadatele připravena částka 1,6 miliardy korun.

Podzimní kolo příjmu žádostí startuje. Pro snazší orientaci i pomoc žadatelům organizovala platební agentura SZIF ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov v průběhu září sérii seminářů. Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit, je k dispozici Informační materiál k základním změnám pro 8. kolo a častým chybám žadatelů na webových stránkách www.szif.cz v nejčastějších dotazech, v sekci PRV. Nápomocné budou určitě také podrobné manuály a instruktážní listy pro vyplňování žádostí, které jsou na Portálu farmáře.

8. kolo je zaměřeno na investice do potravinářských a lesnických podniků, projekty na diverzifikaci příjmů zemědělců, vzdělávání i projekty spolupráce. Celková částka na podporu projektů je 1,6 miliardy korun. Hlavní novinkou pro žadatele v tomto kole bude výrazné snížení náročnosti u zadávání zakázek s předpokládanou hodnotou do 2 000 000 korun bez DPH na dodávky a/nebo služby, resp. do 6 000 000 korun bez DPH u stavebních prací. V těchto případech se ruší uzavřené výzvy a nahrazují se jednodušším cenovým marketingem. Pravidla pro žadatele 8. kola jsou k dispozici na webových stránkách SZIF a Ministerstva zemědělství.

Příjem žádostí probíhá prostřednictvím Portálu farmáře od 8. října 2019 8:00 hodin do 29. října 2019 18:00 hodin. Do 19. listopadu 2019 se žadatelé na webových stránkách www.szif.cz nebo www.eagri.cz/prv dovědí, jak jejich žádost dopadla, tedy jestli byla doporučena či nedoporučena k další administraci nebo zůstala v kategorii Náhradník. Tyto výsledky budou uvedeny vždy pod konkrétní operací. Ti, jejichž žádosti „pokračují“ dále (kategorie Doporučen a Náhradník), budou následně dokládat přílohy k Žádosti o dotaci. Samotné schvalování žádostí by pak dle předpokladů mělo probíhat od srpna příštího roku.

Operace vyhlašované v 8. kole příjmu žádostí:

operace                           alokace (Kč)
1.1.1 Vzdělávací akce   40 000 000
1.2.1 Informační akce   25 000 000
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 500 000 000
6.4.1 Investice do nezemědělských činností 360 000 000
6.4.2 Podpora agroturistiky 130 000 000
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích 27 000 000
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 100 000 000
8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi 33 000 000
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 30 000 000
8.5.2 Neproduktivní investice v lesích 28 000 000
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin 140 000 000
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 170 000 000
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 60 000 000
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů 20 000 000
Celkem 1 643 000 000 Kč

3. 10. ministr Toman také schválil změnu pravidel pro 8. kolo PRV a to u opatření 6.4.1 Investice do nezemědělských činností a 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů, klikněte ZDE a dozvíte se víc. 

Pokud si nevíte rady, jak lze žádost podat, k tomu Vám poslouží stručný návod – odkaz naleznete ZDE