V České republice se daří snižovat spotřebu přípravků na ochranu rostlin. Od roku 2018 klesla o 11,4 procenta

Čeští zemědělci snížili v letech 2018 až 2023 spotřebu přípravků na ochranu rostlin o
11,4 %. Je to výsledek šetrnějšího přístupu k obhospodařování zemědělské půdy, ale
také celoevropského zákazu některých látek. Pokles souvisí i s naplňováním opatření
Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů (NAP) v ČR 2018-2022.
Závěrečnou zprávu shrnující celé období platnosti NAP dnes Ministerstvo zemědělství
(MZe) předložilo pro informaci vládě.
„Jsem rád, že naši zemědělci stále více upřednostňují udržitelné hospodaření na zemědělské půdě a daří se jim dlouhodobě snižovat spotřebu přípravků na ochranu rostlin. Tento trend chceme podporovat i v příštích letech, je to důležité pro ochranu životního prostředí,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).
V období od 2018 do 2023 se dařilo snižovat spotřebu herbicidů a desikantů, klesla o 22 %, o více než 17 % se snížila spotřeba fungicidů. Minimalizovala se také spotřeba insekticidních mořidel. To je výsledkem zákazu používání insekticidních mořidel na bázi neonikotinoidů z roku 2018. Celkovou spotřebu chemických přípravků výrazně ovlivňuje přemnožení hraboše polního, která se například v roce 2023 projevila extrémním meziročním nárůstem spotřebyrodenticidů (o 468 %).

 

Více zde: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/zpravy/zpravy_o_fondu/tiskove_zpravy/1717586532964.pdf