Zveřejněné výstupy z veřejného projednání návrhu SP SZP na období 2023-2027 a posouzení jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA).

Zveřejněné výstupy z veřejného projednání návrhu SP SZP na období 2023-2027 a posouzení jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA).

Záznam z jednání je k dispozici pouze 5 dnů ode dne konání veřejného projednání.

Přílohy