Podle nejnovějšího reportu FAO z 3. června 2022, se hodnota FAO Food Price Indexu v květnu snížila o 0,6 % v porovnání s dubnem, což zároveň představuje druhý měsíční pokles v řadě

Podle nejnovějšího reportu FAO z 3. června 2022, se hodnota FAO Food Price Indexu v květnu snížila o 0,6 % porovnání s dubnem, což zároveň představuje druhý měsíční pokles v řadě(index je ale stále o 22,8 % vyšší než v květnu 2021). Květnový pokles byl způsoben snížením dílčích indexů cen rostlinných olejů a mléčných výrobků, v menší míře se snížil i index ceny cukru. Naopak dále posílily indexy cen obilovin a masa.

FAO Dairy Price Index (mléčné produkty)květnu klesl o 3,5 %, což představuje první pokles po osmi po sobě jdoucích měsících růstu. Světové ceny všech mléčných výrobků klesly, přičemž nejvíce se snížily ceny sušeného mléka, způsobené nižším zájmem o nákupy v důsledku nejistoty na trhu plynoucí z pokračujících covidových lockdownů v Číně a navzdory přetrvávajícímu celosvětovému omezení nabídky. Ceny másla rovněž výrazně poklesly v důsledku slabší poptávky po dovozu spolu s posílením dodávek z Oceánie a omezeným vnitřním obchodem v Evropě. Silný maloobchodní prodej a vysoká poptávka restaurací před letními prázdninami na severní polokouli zabránilyvýraznému poklesu cen sýrů, a to navzdory slabšícelosvětové poptávce.

FAO Sugar Price Index (cukr)květnuzaznamenal propad o 1,1 %, což představuje první pokles po strmém nárůstu v předchozích dvou měsících. Pokles byl vyvolán omezenou celosvětovou poptávkou po dovozu a dobrými vyhlídkami na globální dostupnost, které vyplývají především z bohaté úrody v Indii. Oslabení brazilského realu vůči USD a nižší ceny etanolu vedly k dalšímu tlaku na pokles světových cen cukru. Výraznějšímu snížení cen však zabránila nejistota ohledně sklizně v Brazílii, která je největším světovým vývozcem.

FAO Cereal Price Index (obilniny) v květnu opět vzrostl o 2,2 %. Mezinárodní ceny pšenice rostly již čtvrtý měsíc v řadě (v květnu o 5,6 %) a v průměru se tak dostaly o 56,2 % nad svou loňskou hodnotu. Prudký nárůst cen pšenice je reakcí na zákaz vývozu oznámený Indií, obav o objem úrody v několika předních exportních zemích a také na vyhlídky nižší produkce na Ukrajině v důsledku války. Naproti tomu mezinárodní ceny dalších obilovin v květnu poklesly o 2,1 %, ale zůstaly o 18,1 % vyšší než jejich hodnota před rokem. Mírně zlepšené podmínky sklizně v USA, dobrá úroda v Argentině a blížící se začátek hlavní sklizně kukuřice v Brazílii vedly k poklesu cen kukuřice o 3 %. Podobně se v květnu snížily i mezinárodní ceny čiroku a to o 3,1 %. Vliv trhu s pšenicí a obavy o objem úrody v EU zvýšily ceny ječmene o 1,9 %. Mezinárodní ceny rýže se v květnu zvýšily již pátý měsíc po sobě.

FAO Vegetable Oil Price Index(rostlinný olej) poklesl o 3,5 %.Měsíční pokles reflektuje především nižší ceny palmového, slunečnicového, sójového a řepkového oleje. Mezinárodní ceny palmového oleje v květnu mírně oslabily – kroměomezení poptávky mělo vliv i zrušení krátkodobého zákazu vývozu palmového oleje z Indonésie, ačkoli další pokles cen byl tlumen přetrvávající nejistotou ohledně budoucího vývozu ze země. Ceny slunečnicového oleje klesly z nedávných rekordních hodnot, ale zásoby na Ukrajině se nadále hromadí v důsledku pokračující agrese Ruska. Mezinárodní ceny sóji a řepkového oleje se v květnu rovněž mírně snížily, v důsledku malé dovozní poptávky způsobené vysokými cenami v posledních měsících.

FAO Meat Price Index (maso) posílil o 0,5 %oproti dubnu a dosáhl tak nového historického maxima zejména díky prudkému nárůstu cen drůbežího masa, což více než kompenzovalo pokles hodnoty vepřového a skopového masa. Cena drůbežího masa reflektovala trvající narušení dodavatelského řetězce na Ukrajině, nedávné případy ptačí chřipky a nárůst poptávky v Evropě a na Středním východě. Ceny hovězího masa zůstaly stabilní, protože zvýšené dodávky z Brazílie a Oceánie byly dostatečné k uspokojení přetrvávající vysoké světové poptávky. Naproti tomu světové ceny vepřového masa klesly díkyvysoké dostupnosti vývozu ze západní Evropy. Mezinárodní ceny skopového masa rovněž poklesly v důsledku pohybu měnových kurzů.

Ing. Martina Nádvorníková

Odbor zahraničně obchodní spolupráce, MZe

+420 221 814 623