Aktuality mimo EU: Čína hlásí bohatou sklizeň pšenice a Japonsko sníží plochy na rýže na úkor pšenice a sóji,…

Čína hlásí bohatou sklizeň

Čínské státní noviny Global Times v průběhu tohoto týdne zveřejnily zprávu, že v současnosti probíhající sklizeň ozimé pšenice zatím předčila očekávání. Doposud byla sklizena úroda na téměř 16 milionech hektarů, což představuje 78,5 % celkové oseté plochy. Global Times uvedly, že sklizeň předčila očekávání i kvalitou, americké ministerstvo zemědělství však koncem května zveřejnilo zprávu, ve které očekávalo obecně nižší kvalitu čínské produkce kvůli nepříznivému počasí během důležitých vývojových fází rostlin. Tempo sklizně je oproti minulému roku rychlejší o 1,2 % a údajně se nesetkala s problémy souvisejícími s přísnými protiepidemickými opatřeními. Tlak na úspěšnou sklizeň byl kvůli obavám o potravinové zabezpečení v letošním roce neobvykle silný. Význam polních prácí vyzvedli na nejvyšší úroveň jak premiér Li Keqiang, tak i prezident Xi Jinping, když prohlásili, že boj proti covid-19 nesmí stát v cestě průběhu sklizně. Úspěch letošní sklizně navzdory složitým okolnostem je připisován jednorázovým finančním příspěvkům poskytnutým zemědělcům, zvýšení minimálních výkupních cen a dalším podpůrným opatřením. Čínská státní firma Sinograin se chystá odkoupit velký objem obilí z letošní sklizně, pro což má připravené skladovací prostory o kapacitě 40 milionů tun.


Kvůli vysokým cenám pšenice přecházejí japonští zemědělci z rýže na pšenici

Podle průzkumu japonské vlády plánuje v letošním roce více japonských zemědělců snížit produkci rýže a přejít na pěstování pšenice a sóji. Důvodem jsou rostoucí ceny obilí způsobené ruskou válkou na Ukrajině.

V současné době se 80 % pšenice a 90 % sójových bobů spotřebovaných v Japonsku
dováží především z Ruska a Ukrajiny, jejich ceny proto prudce vzrostly. Naproti tomu spotřeba a cena rýže v Japonsku má od roku 1962 klesající tendenci spolu s měnícím se životním stylem Japonců a poklesem počtu obyvatel. V důsledku pandemie koronaviru se spotřeba rýže snížila i z důvodu malé poptávky ze strany restaurací, jejichž provozní doba byla omezena. Dle údajů japonského ministerstva zemědělství se celková plocha rýže pro potravinářské účely letos sníží o 35 tisíc hektarů. Ministerstvo však doporučuje snížení o další 4 tisíce ha, aby produkce odpovídala úrovni poptávky, která se pohybuje kolem 6,75 milionů tun. Vláda podpořila přechod na pěstování pšenice a sóji dotačními tituly. Příjmy včetně dotace na pěstování rýže pro potravinářské účely činí cca 13 tis jenů (2,5 tis Kč) z 10 arů, krmné rýže 26 tis jenů a pšenice 48 tis jenů. Největší částku dostanou pěstitelé sóji, a to ve výši 49 tis jenů.

Zdroj The Mainichi


KAZACHSTÁN

Export rostlinného oleje
Za první čtvrtletí t. r. činil objem dodávek rostlinného oleje z Kazachstánu do zahraničí
přibližně 70 mld. $, což je dvakrát více ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Za první čtvrtletí t. r. bylo v Kazachstánu vyrobeno 108 tis. tun slunečnicového oleje, což je více než 10% nárůst. Export slunečnicového oleje do zahraničí činil téměř 53 tis. tun, to je polovina celkového objemu výroby. Nárůst exportu oleje byl způsoben vysokou poptávkou v Číně (v hodnotě 40 mil. $) i v Afghánistánu (téměř 14 mil. $). Příjmy z prodeje do zahraničí se za 4 měsíce t. r. zdvojnásobily na 99 mil. $. V průběhu roku se průměrná vývozní cena slunečnicového oleje v Kazachstánu zvýšila o 25 % na 1,4 $ za 1 litr.

Hrubá domácí produkce Kazachstánu za 6 měsíců r. 2022
Podle výsledků z prvního pololetí t. r. činil hrubý domácí produkt (a služeb) v kazachstánském zemědělství, lesnictví a rybolovu 2,9 mld. $, což představuje 2,5% z celkového HDP, a o 1,3 % více než ve stejném období loňského roku. Z celkového HDP činily zemědělské produkty 2,85 mld. $, konkrétně nejvyšší podíl měla ivočišná výroba 2,7 mld. $ a plodiny 147 mil. $. Na zvýšení objemu hrubé zemědělské produkce mělo vliv zvýšení produkce vajec o 9,7 %, dále zvýšení objemu porážek hospodářských zvířat a drůbeže o 1,7 % a zvýšení užitkovosti syrového kravského mléka o 1,3 %. Podle údajů Evropské hospodářské komise OSN z r. 2020 má však Kazachstán nejslabší ukazatel ze zemí SNS z hlediska podílu zemědělství na HDP.


VELKÁ BRITÁNIE

Skotské ne změně pravidel pro geneticky modifikované organismy v UK
Vláda Spojeného království představila návrh nové legislativní úpravy o genetických modifikacích, která umožní uvolnění pravidel týkajících se genetických úprav plodin – a případně i zvířat – v Anglii. Poté, co byl tento návrh zákona představen, signalizovala skotská vláda, že skotský regulační režim pro geneticky modifikované organismy měnit nebude. Návrh zákona, který se projednává v britském parlamentu, proto odstraní překážky pro výzkum nových technologií modifikace genů jen v Anglii.

Změna zákona znamená, že vědci v Anglii budou moci provádět výzkum a vývoj pomocí nových technik po letech omezení vyplývajících z práva EU. Zemědělské skupiny, jako je NFU (Národní svaz zemědělců), zavedení zákona většinou uvítaly a označily jej za „vědecky podloženou legislativní změnu“. Podle svazu má změna potenciál přinést řadu výhod pro produkci potravin i životní prostředí ve Spojeném království. Vláda Spojeného království vyzvala Skotsko, aby se k legislativě připojilo, a to den předtím, než byl návrh zákona představen v britském Parlamentu.

Skotská ministryně zemědělství v dopise ministru zemědělství a životního prostředí UK tuto výzvu odmítla a uvedla, že využívání genetických technologií je „složitá a citlivá oblast“, a dodala, že je „naprosto jasné, že existují problémy, které je třeba řešit“. Kromě toho také existují „vážné obavy“ týkající se dopadů tohoto opatření na obchod, včetně obchodu s EU, která je největším obchodním partnerem Spojeného království. Ministryně varovala, že geny z Anglie v produktech upravených dle nového nařízení by se mohly dostat i do jiných oblastí UK, což by bylo „nepřijatelné“.

Zdroj: https://www.farminguk.com/news/scotland-will-not-follow-england-and-change-gm-rules-minister-says_60562.html

Snaha UK o získání pracovní síly v zemědělství
Ministerstvo zemědělství a životního prostředí UK (Defra) na základě tlaku ze strany průmyslu a britské Komise pro obchod a podnikání představilo nový plán pro získání dalších 10 000 zemědělských pracovníků pro Spojené království. Vláda UK potvrdila, že poskytne 8 000 víz pro pracovníky na sezonní práce související se sběrem ovoce a zeleniny a 2 000 víz pro pracovníky v drůbežářství.

Zpráva následuje po informacích, že ovoce a zelenina v UK zůstávají nesklizené kvůli akutnímu nedostatku pracovních sil. Zároveň s tím se proto objevují varování před plýtváním potravinami, které nebudou sklizeny a dopraveny spotřebitelům.
Minulý měsíc navštívila delegace britské Komise pro obchod a podnikání farmu Winterwood Farms v Maidstone a informovala o 8% poklesu sklizně v roce 2021 kvůli menšímu počtu sezónních pracovníků z EU. V důsledku toho se podle farmy dostane na pulty obchodů méně domácích produktů. Ty jsou pak nahrazovány dražším a méně kvalitním dovozem.
Poslanci, kteří jsou členy Komise pro obchod a podnikání Spojeného království, jež byla zřízena v loňském roce za účelem kontroly obchodních dohod Spojeného království po brexitu, napsali ministerstvu zemědělství a životního prostředí dopis, ve kterém vyjádřili obavy ohledně investic do výroby potravin ve Spojeném království, potravinového zabezpečení a plýtvání potravinami v době nárůstu životních nákladů. V dopise vyzvali k zavedení podobného systému pro sezónní pracovníky, jaký vláda oznámila v říjnu 2021 pro řidiče nákladních vozidel a pracovníky v drůbežářství.

Vzhledem k tomu, že problémy s pracovní silou v UK se neomezují pouze na zemědělství a s nedostatkem pracovníků se potýká i odvětví cestovního ruchu a pohostinství, vyzvali poslanci k vytvoření komplexnější strategie pro řešení těchto problémů.
Zdroj: https://www.farminguk.com/news/defra-unveils-new-route-for-10-000-farm-workers-to-come-to-uk_60577.html