Ministerstvo spouští 2. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

MZe„Z druhého kola Programu rozvoje venkova podpoříme činnosti, které zlepší postavení našich zemědělců, lesníků a potravinářů na evropském trhu. Zaměřili jsme se i na projekty, které rozvíjejí vzdělávání, atraktivitu venkova pro jeho návštěvníky nebo zavádění prospěšných novinek v zemědělské prvovýrobě,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Původně plánované 25% národní spolufinancování dotací se podařilo ministru zemědělství Marianu Jurečkovi navýšit na 35 %. Celkově tak vzrostl rozpočet Programu rozvoje venkova 2014-2020 z 83 miliard na 95,8 miliardy korun, což je nárůst o 12,8 miliardy korun. V rámci 2. kola PRV tak Ministerstvo zemědělství mohlo o 150 % zvýšit podporu na vzdělávací a informační akce a o 67 % dotace pro zahájení činnosti mladých zemědělců.