Evropská Komise zveřejnila seznam možností, jak mohou členské státy omezit skupování půdy zahraničními investory

Evropská komise dne 12. října 2017 zveřejnila soubor nástrojů a možností, jak mohou členské státy v souladu s evropským právem legélně omezit skupování zemědělské půdy zahraničními investory.

 

Mezi státy, které již kroky k omezení skupování vlastní zemědělské půdy realizovaly,  patří PL, BG, HU, LV, LT, a SK. Podle doporučení Komise mohou státy omezit rozlohu pozemků, které mohou být skupovány, mohou zavést předkupní právo na půdu pro určitou skupinu zájemců, nebo využít státní intervence.

Více informací o opatřeních, jejichž cílem je napomoci chránit evropskou zemědělskou půdu před hrozbami nadměrných cenových spekulací a koncentrace vlastnictví, naleznete na stránkách Evropské komise zde (v anglickém jazyce).