PROTEST 22.2.2024 – VÍCE ZEMÍ STEJNÉ PROBLÉMY

ZDROJ: https://cnn.iprima.cz/

 

 

Prosíme Vás o pokojný manifest dne 22.2.2024. Chceme dlouhodobé řešení, chceme vyřešit problémy ZEMĚDĚLCŮ, FARMÁŘŮ.
Byrokracie, přehršelé kontroly i spravedlivé ceny, vzdělávání veřejnosti o zemědělství.
O TO NÁM TU JDE.
Nechceme blokovat spoluobčany, ale chápeme, že je třeba upozornit na to, co nás v celé Evropě trápí. Třetí země nemusí splňovat požadavky jako my, nejsou trestáni za svou činnost přehršelou byrokracií a ani kontrolním systémem. To vše pomáhá podnikatelům z třetích zemí uspět na našem trhu, vlastní legislativa zemědělcům v EU zdražuje jejich výrobu a tak je i diskriminuje. To si musí uvědomit nejen EU, ale následně i v ČR.
Více je shrnuto i zde:
Nevyjádřili jsme se kontroverzně, pouze jsme řekli pravdu. Možná nás média někde vystřihla, ale to neznamená, že nešíříme vaše požadavky dál. Ve čtvrtek 22. února 2024 jsme připraveni podpořit manifest na hranicích. Místopředseda ČMSZP o nich hovořil – začátek vystoupení v 5:55. Body manifestu zahrnují kritiku nadměrné byrokracie a kontrolních systémů, požadavek na adekvátní ceny pro prvovýrobce a potřebu začlenit zemědělství zpět do veřejného vzdělávání.
Proč jsme se přidali?
Protože i přes některé pozitivní vize Zelené dohody v kombinaci s dohodami s třetími zeměmi (aktuálně bezcelní dovoz, příprava dovozu hovězího masa ze zemí jižní Ameriky), které tyto pravidla neplní, je implementace na úrovni jednotlivých farem, a to i těch, které se snaží dlouhodobě dosahovat environmentálních, welfare i klimatických cílů, ekonomicky neudržitelná. To přeci nemůže být výsledek implementace Zelené dohody?!?