Kulatý stůl v Opavě

Dnes v Opavě proběhlo společné jednání zástupců parlamentních výborů pro zemědělství SR, ČR a Polska, se zástupci českých, slovenských a polských zemědělských obcí, sdružení a svazů.
👉 Hlavním tématem setkání bylo :
➡️ Návrh ES na 50% snížení spotřeby pesticidů v zemích EU
➡️ krizová situace v dovozu a skladování potravinových komodit z Ukrajiny na území států sousedních Ukrajinou
👉 Výsledkem diskuse je společné prohlášení, které bude zasláno jednotlivým ministrům zemědělství, předsedovi vlád zúčastněných zemí a komisaři EU pro zemědělství Janusz Wojciechowskimu.

Prohlášení obsahuje následující body:

  1. Odmítáme návrh Evropské komise na 50% paušální snížení používání přípravků na ochranu rostlin. Tento návrh by totiž porušil konkurenceschopnost našich zemědělců a zvýšil by riziko zvýšeného dovozu z třetích zemí na naše území.
  2. Žádáme implementaci transparentního systému kontroly kvality a pohybu zboží z Ukrajiny přes naše území až k konečným příjemcům v rámci EU nebo třetích zemí.
  3. Navrhujeme vytvoření dostatečné finanční rezervy v rámci Krizového rezervního fondu EU pro země blízko Ukrajiny, aby se mohly zaměřit na kontrolu kvality zemědělských a potravinářských produktů a technické zabezpečení sledování pohybu zboží do třetích zemí. A v případě nesplnění kvalitativních parametrů (potravinářská a krmivářská komodita), resp. zdravotní závadnosti, lze využít komoditu k energetuckému účelu.
  4. Žádáme Evropskou komisi o pomoc a spolupráci při přípravě skladů na sklizeň 2023 a to včetně nakládky komodit do skladů, které musí být připraveny nejpozději na začátku letní sklizně.