GEOPA – Aktuální informace o zaměstnanosti a sociálních věcech v EU

Toto jsou zprávy z Geopa, které vás informují o nejnovějším vývoji v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí v zemědělském sektoru v celé Evropské unii, o nadcházejících aktivitách sekretariátu Geopy a kalendáři akcí společnosti Geopa.

Aktuální informace o zaměstnanosti a sociálních věcech v EU:

Nedostatek zaměstnanců: 7. listopadu se sekretariát Geopa zúčastnil semináře „Politiky EU v oblasti ekonomické migrace: reakce na potřeby trhu práce a dovedností“, který pořádala skupina zaměstnavatelů při Evropském hospodářském a sociálním výboru a BusinessEurope. Během setkání BusinessEurope vyzval Evropskou komisi, aby postoupila směrem k systému ekonomické migrace založenému na poptávce talentů. V tomto smyslu Evropská komise nedávno spustila pilotní EU talent pool zaměřený na ukrajinské občany hledající práci v EU. Více informací je k dispozici zde.

 

Nehlášená práce: Ve dnech 8. a 9. listopadu se sekretariát Geopa zúčastnil plenárního zasedání Evropské platformy pro boj proti nehlášené práci v Bratislavě.

Díky domluvě ČMSZP se zástupcem SPPK navázala GEOPA jednání k možnému členství SPPK v GEOPA COPA.

Nadcházející setkání a události Geopa:

* Brusel – 19. prosince od 11:15 do 13:00 (přípravné) a od 14:30 do 18:00 (plenární zasedání): Plenární zasedání Výboru pro sektorový sociální dialog. Tlumočení dostupné v EN, FR, DE, IT, ES (aktivní), PL a HR (pasivní).

* Brusel – 20. prosince (9:30–13:00): Volební valné shromáždění Geopa.