Harmonogram výzev PRV pro rok 2018

Jarní kolo (zpravidla v termínu 4. 4.–24. 4.) 1.1.1 Vzdělávací akce 1.2.1 Informační akce 4.3.2 Lesnická infrastruktura 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců 6.4.1 Investice do nezemědělských činností 6.4.2 Podpora agroturistiky 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů(bude vyhlašováno dle disponibilní alokace) 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi 8.5.2 Neproduktivní investice …
Pokračování textu „Harmonogram výzev PRV pro rok 2018“