SZIF prostřednictvím dotací na Ošetřování trvalých travních porostů rozdělí 2,74 miliardy korun

SZIF prostřednictvím dotací na Ošetřování trvalých travních porostů rozdělí 2,74 miliardy korun VÍCE ZDE

 

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spouští vydání rozhodnutí k dotacím na Ošetřování trvalých travních porostů. Jedná se o podporu v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) spadajících do Programu rozvoje venkova (PRV). O dotaci zažádalo prostřednictvím Jednotné žádosti za rok 2020 celkem 12 173 zemědělců, mezi které může být rozděleno více než 2,74 miliardy korun.
Opatření m