DOTACE NA VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ V ROCE 2021

V roce 2021 příspěvek Unie na provádění opatření na podporu včelařství v rámci Českého včelařského programu na včelařská opatření činí v roce 2021 celkem 1 266 168 EUR. Pro stanovení celkové finanční částky v Kč, byl v souladu s čl. 34 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 užit směnný kurz ECB ze dne 31. 12. 2020 ve výši 26,242 CZK/EUR.

Celková výše finančních prostředků, kterou je možno na včelařská opatření hrazená z 50 % z rozpočtu ČR a z 50 % z rozpočtu EU využít, tak činí 66 453 561 Kč.

Zdroj: Ing. Michal Barbuš, vedoucí Oddělení dotací včelařských opatření, cukru a propagace SZIF