Informace pro žadatele opatření „Investice“ (v rámci SOT s vínem) pro období 2018/2019 a „Restrukturalizace a přeměna vinic“ (v rámci SOT s vínem)

Vážení žadatelé, dnešním dnem, tzn. 1. srpnem 2018, nabývá účinnosti nařízení vlády č. 147/2018 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 – 2023. V návaznosti na tuto skutečnost je spuštěn příjem žádostí dotačního titulu „Investice“ (v rámci SOT s vínem) pro období 2018/2019. Příjem žádostí pro toto období bude ukončen dne 31. 8. 2018. Žádosti jsou již přijímány v rámci nového pětiletého programového období (2019-2023), nicméně oproti předchozímu období nedochází k výrazným změnám, co se týče podmínek opatření. Nově je možné žádat o poskytnutí podpory taktéž na pořízení lisu na hrozny. Bližší informace jsou k dispozici na odkazu https://www.szif.cz/cs/investice (www.szif.cz → SZIF poskytuje → Společná organizace trhu → Rostlinná výroba → Víno/Vinice → Investice).

Vážení žadatelé, dnešním dnem, tzn. 1. srpnem 2018, nabývá účinnosti nařízení vlády č. 147/2018 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 – 2023. V návaznosti na tuto skutečnost je spuštěn příjem žádostí dotačního titulu „Restrukturalizace a přeměna vinic“ (v rámci SOT s vínem). Žádosti budou přijímány nepřetržitě. Žádosti jsou již přijímány v rámci nového pětiletého programového období (2019-2023), nicméně oproti předchozímu období nedochází k výrazným změnám, co se týče podmínek opatření. Nově bude možné podávat oznámení o realizaci opatření do 30. května kalendářního roku. V rámci nového pětiletého programového období nebude možné žádat o preferenci na mladého vinohradníka. Bližší informace jsou k dispozici na odkazu https://www.szif.cz/cs/restrukturalizace-vinic (www.szif.cz → SZIF poskytuje → Společná organizace trhu → Rostlinná výroba → Víno/Vinice → Restrukturalizace vinic).