5. kolo Programu rozvoje venkova startuje

 

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) od zítřka přijímá žádosti k 5. kolu Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV).

Podzimní kolo podpoří investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, ale také inovace a projekty spolupráce za 3,2 miliardy korun. Zájemci o dotace mohou žádat na projekty v rámci jedenácti operací.

Termín pro příjem žádostí je od 10. října 8 hodin do 30. října 2017 13 hodin, zájemci je mohou podávat pouze elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře. Na projekty podzimního kola je připravena částka 3,2 miliardy korun.

V 5. kole příjmu žádostí dochází ke změně některých podmínek. Novinkou společnou pro všechny operace je například zkrácení lhůty na zveřejnění seznamu žádostí podle kategorií Doporučen, Nedoporučen a Náhradník, a to dokonce o 2 týdny. Žadatelé tedy budou do 13. listopadu 2017 vědět, jak dopadli.

Došlo k úpravě řady preferenčních kritérií a např. u operace 4.1.1 jich bylo odstraněno 12 kritérií a zásadně bylo upraveno preferenční kritérium týkající se ochrany zemědělského půdního fondu.

Novinkou v rámci operace 4.2.1 je záměr c), ve kterém mohou žádat pekaři a cukráři. U operace 16.2.2 žadatelé nově předkládají přílohy k Žádosti o dotaci již s podáním žádosti, čímž se zkrátí lhůta na administraci.

Souhrn všech změn pro podzimní kolo PRV je k dispozici na www.szif.cz, stejně tak zde najdete Pravidla pro poskytování dotace a postup pro vygenerování a zaslání žádosti. Na Portálu farmáře jsou zároveň v instruktážních listech v záložce Ke stažení uvedeny podrobnosti týkající se vyplnění a podání žádosti.

V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla 222 871 871, nebo e-mailu: info@szif.cz.

V PRV 2014–2020 byly v rámci projektových opatření doposud vyplaceny více než 2 miliardy korun. Očekáváme, že o nové kolo příjmu žádostí bude opět velký zájem. Přehled operací včetně alokovaných částek uvádíme v následující:

 

Operace

 Alokace (Kč)
4.1.1 Investice do zemědělských podniků                                       
1 137 168 000
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů* 
575 000 000
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích**                     
35 000 000
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách**        
112 000 000
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
46 000 000
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
100 000 000
16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP 
140 000 000
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 
                             975 000 000
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
   27 500 000
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
50 000 000
16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech 
 5 500 000

Zdroj: Vladimíra Nováková tisková mluvčí SZIF