SVS: Ptačí chřipka – aktuální informace

Aktuality k současné situaci ptačí chřipky

 

18. 5. 2021

Ve Středočeském kraji byla potvrzena dvě nová ohniska ptačí chřipky. První se nachází v malochovu slepic v obci Chorušice na Mělnicku. Chovatelce uhynulo 19 z celkem 21 slepic, v chovu se rovněž nacházelo přes 20 kusů kachen a kachňat. Druhé ohnisko se objevilo v Čejeticích, které jsou částí Mladé Boleslavi. Zde se v chovu vyskytovalo přes 80 kusů různé drůbeže – slepice, kachny, husy. Postupně došlo k úhynu cca 30 slepic a 11 kachen. Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Praha následně potvrdilo v obou případech přítomnost viru ptačí chřipky H5N8. Zbývající kusy drůbeže budou v souladu s legislativou utraceny. Kolem ohnisek budou vymezena tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření. Jedná se o 37. a 38. letošní ohnisko ptačí chřipky v České republice.

19. 4. 2021
Byla potvrzena dvě nová ohniska ptačí chřipky subtypu H5N8. Nacházejí se v komerčních chovech plemenných kachen patřících společnosti Perena v okrese Hradec Králové v Královéhradeckém kraji. První ze zasažených chovů je v obci Klamoš, druhý v nedaleké obci Nové Město. V chovech se nachází celkem zhruba 14 000 kachen. Jedná se o 35. a 36. letošní ohnisko ptačí chřipky na území České republiky. Počet chovů společnosti Perena, v nichž vyšetření nákazu prokázalo, vzrostl na 12. Jak již SVS uvedla dříve, je zřejmé, že na těchto hospodářstvích byla špatně nastavena pravidla biologické bezpečnosti, nebo se tato pravidla nedodržovala. V současnosti stále probíhá u chovatele intenzivní epizootologické šetření, pro které byl na SVS ustaven zvláštní tým odborníků na nákazy zvířat a biologickou bezpečnost. Zbývající drůbež v obou chovech bude v průběhu tohoto týdne  v souladu s legislativou utracena. Krajská veterinární správa vymezí tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech vyhlásí mimořádná veterinární opatření.

13. 4. 2021
Nové ohnisko ptačí chřipky se nachází v malochovu slepic ve Vodňanech na Strakonicku v Jihočeském kraji. Chovatelce uhynuly dvě z devíti slepic. Vyšetření následně potvrdilo přítomnost viru ptačí chřipky H5N8. V blízkosti chovu se nachází rybník, mohlo dojít ke kontaktu s volně žijícími vodními ptáky.  Zbývající kusy v chovu budou v souladu s legislativou utraceny. Kolem ohniska bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření. Jedná se o 34. letošní ohnisko ptačí chřipky v České republice.

9. 4. 2021
Další ohnisko ptačí chřipky se nachází malochovu v obci Hodyně v okrese Beroun ve Středočeském kraji. Chovatel oznámil úhyn 10 slepic, 1 kohouta a 1 kachny domácí. V chovu bylo celkem 40 slepic a 18 kachen domácích.  Veterinární inspektoři na místě provedli šetření, odebrali vzorky a nařídili chovateli předběžná opatření s cílem zabránit šíření nákazy. Následně laboratorní vyšetření ve Stáním veterinárním ústavu potvrdilo u uhynulých kusů virus ptačí chřipky. Zbývající drůbež v chovu bude v souladu s legislativou utracena.
Kolem ohniska bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření. Jedná se o 33. letošní ohnisko ptačí chřipky v České republice.

8. 4. 2021
32. letošní ohnisko ptačí chřipky v České republice se nachází v malochovu slepic v obci Polerady na Mostecku v Ústeckém kraji. Chovatel nahlásil úhyn čtyř z pěti chovaných kusů drůbeže. Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu potvrdilo, že se jedná o ptačí chřipku subtypu H5N8. Zbývající kus bude utracen. Krajské veterinární správa vymezí kolem ohniska tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech vyhlásí mimořádná veterinární opatření.

7. 4. 2021
Byla potvrzena tři nová ohniska ptačí chřipky. První z nich se nachází v chovu pekingských kachen ve Starém Bydžově v Královéhradeckém kraji. Jedná se o chov společnosti Perena (10. pozitivně testovaný chov kachen téhož chovatele). V chovu se nachází více než 9000 kachen. Z důvodu významného poklesu snášky, byly v chovu provedeny odběry vzorků (výtěry). Vyšetření v Národní referenční laboratoři ve Státním veterinárním ústavu Praha potvrdilo ptačí chřipku subtypu H5N8.
Zbývající dvě nová ohniska se nacházejí v malochovech. První z nich v obci Třebotov v okrese Praha-západ ve Středočeském kraji. Chovatel nahlásil úhyn devíti z 14 chovaných nosnic, které se mohly dostat do kontaktu s volně žijícími ptáky z nedalekých rybníků. Ptačí chřipka byla potvrzena také v drobnochovu nosnic a kachen v obci Vysočany na Tachovskou. Také zde uhynula většina z 11 chovaných kusů drůbeže – nosnic a kachen. Také v obou výše zmíněných malochovech se jedná o ptačí chřipky subtypu H5N8. Zbývající drůbež ve všech třech chovech bude v souladu s legislativou utracena. Příslušné krajské veterinární správy vymezí tříkilometrová ochranná pásma a pásma dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech vyhlásí mimořádná veterinární opatření.
Dosud bylo letos v České republice letos potvrzeno 31 ohnisek ptačí chřipky v chovech drůbeže či u ptáků chovaných v zajetí. V 19 případech byla nákaza potvrzena u nalezených volně žijících ptáků.

4. 4. 2021
Dvacáté osmé ohnisko ptačí chřipky bylo potvrzeno v obci Razice v okrese Teplice v Ústeckém kraji. Chovatel nahlásil krajské veterinární správě úhyn labutě, dvou pštrosů a páva. Celkem se v chovu nacházeli 4 pštrosi, 5 pávů, 2 labutě, 3 husy a 1 kachna. Jedná se o zájmový chov zvířat a ptáků. V hospodářství se nalézá několik uměle vytvořených rybníčků s krmítky, kde probíhá hromadné krmení vodní drůbeže domácí spolu s volně žijícími ptáky. Všechna drůbež je krmena a chována dohromady. Veterinární inspektoři v místě provedli šetření, odebrali vzorky a nařídili chovateli předběžná opatření s cílem zabránit šíření nákazy.
Následně laboratorní vyšetření ve Stáním veterinárním ústavu Praha potvrdilo u uhynulých ptáků virus ptačí chřipky. Zbývající ptactvo v chovu bude v souladu s legislativou utraceno. Krajská veterinární správy vymezí tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření.

2. 4. 2021
Dvě nová ohniska ptačí chřipky byla potvrzena ve vesnici Loučky (součást obce Zátor) v Moravskoslezském kraji a v obci Dobřenice v Královéhradeckém kraji. Jedná se o ohniska a s pořadovým číslem 26 a 27. V malochovu v Loučkách u Zátoru došlo k úhynu 5 slepic z celkového počtu 15 a v drobnochovu v obci Dobřenice postupně uhynulo 10 slepic z 35. Veterinární inspektoři v obou místech provedli šetření, odebrali vzorky a nařídili chovateli předběžná opatření s cílem zabránit šíření nákazy.
Následně laboratorní vyšetření ve Stáním veterinárním ústavu potvrdila u uhynulých kusů virus ptačí chřipky. Zbývající drůbež v obou chovech bude v souladu s legislativou utracena. Krajské veterinární správy vymezí tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření.