SVS: Nový modul INTRA v nové verzi systému TRACES – jednotném systému Evropské unie pro certifikaci a sledování zásilek zvířat na území Evropské unie

Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si vás informovat o tom, že ke dni 11. 10. 2021 bude aktivován modul INTRA v nové verzi systému TRACES – jednotném systému Evropské unie pro certifikaci a sledování zásilek zvířat na území Evropské unie (EU). Nová verze systému, nazvaná TRACES New Technology (TRACES NT), je jednou ze složek integrovaného systému pro úřední kontroly (Integrated Management System for Official Controls, IMSOC) a od 16. 10. 2021 bude jediným funkčním systémem pro certifikaci zásilek zvířat a zárodečných produktů v rámci EU.

Všechny hospodářské subjekty, které chtějí v systému TRACES působit tak jako dosud, s přístupem tzv. ekonomického operátora, se musí do nového systému zaregistrovat a nově založit svůj uživatelský účet.

Návod k registraci a založení účtu hospodářského subjektu do TRACES NT a dále příručku k předvyplnění a předložení části I. veterinárního osvědčení naleznete na internetových stránkách Státní veterinární správy:
https://www.svscr.cz/obchodovani-s-veterinarnim-zbozim/traces-nt/
Pro úplnost sdělujeme, že v souvislosti s novým systémem začnou platit nové vzory veterinárních osvědčení v souladu s prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/403 ze dne 24 března 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie a jejich přemísťování
mezi členskými státy a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/470/EU.
S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel SVS