Výroční zpráva Státní veterinární správy za rok 2018

Publikace přináší detailní pohled na působnost a činnost Státní veterinární správy v roce 2018. Součástí publikace jsou také výsledky odborných činností  úřadu za rok 2018.

Výroční zpráva Státní veterinární správy za rok 2018(1,0 MB)
Co lze vypíchnout? Třeba to, že rok 2018 byl pro státní veterinární dozor z hlediska výskytu nákaz.  Území ČR se vyhnula vysoce patogenní ptačí chřipka a na ústupu byl africký mor prasat. Celkový počet kontrol v oblasti hygieny potravin meziročně vzrostl.
„Díky souboru důsledně uplatňovaných opatření se podařilo zabránit šíření nákazy v populaci prasat divokých a ochránit chovy domácích prasat před zavlečením afrického moru prasat. Zatímco v roce 2017 bylo pozitivně testováno na africký mor prasat 205 uhynulých či ulovených divočáků, loni počet nakažených prasat divokých klesl jen na 25. Od poloviny března 2019 je ČR opět rozhodnutím Komise oficiálně zemí bez výskytu této nákazy.
V dubnu 2018 se po 20 letech na území České republiky vyskytla pro chovy drůbeže nebezpečná Newcastleská choroba. Díky okamžité likvidaci jediného ohniska v malochovu slepic na Zlínsku se však podařilo zabránit rozšíření nákazy a ochránit tak ostatní chovy. Od července 2018 je již ČR opět podle OIE oficiálně prostá této nákazy.“
Veterinární inspektoři v roce 2018 provedli mimořádné kontrolní akce zaměřené například na kojenecké výživy a příkrmy, na dodržování teplot zboží v distribučních centrech a skladech.
„Zásadní roli hraje veterinární dozor na jatkách, kdy je před porážkou i po porážce povinně veterinárními lékaři prohlédnut každý poražený kus. V loňském roce počet poražených zvířat dosáhl téměř 124 milionů kusů.“