SVS: Začala sezóna farmářských trhů a s ní také kontroly  

Příchod jara je v České republice již více než deset let spojen také se startem sezóny oblíbených farmářských trhů. Přestože začátek trhů v letošním roce o několik týdnů zpozdila omezení spojená s nákazou COVID-19, na mnoha místech se už trhy konají. Vzhledem k tomu že venkovní prodej potravin živočišného původu s sebou nese určitá zvýšená rizika, …
Pokračování textu „SVS: Začala sezóna farmářských trhů a s ní také kontroly  „

SVS: Ke konci měsíce skončí celorepubliková mimořádná veterinární opatření kvůli ptačí chřipce; naopak budou nařízena opatření vůči zbývajícím chovům Pereny

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že k 30. dubnu zruší mimořádná veterinární opatření platná pro celou Českou republiku v souvislosti s výskytem ptačí chřipky na jejím území. Skončí tak například omezení prodeje drůbeže, zákaz svodů, výstav a trhů či zákaz chovat drůbež v evidovaných chovech ve volném výběhu. Opatření zavedená v průběhu února splnila svá očekávání a není třeba …
Pokračování textu „SVS: Ke konci měsíce skončí celorepubliková mimořádná veterinární opatření kvůli ptačí chřipce; naopak budou nařízena opatření vůči zbývajícím chovům Pereny“

SVS: Dodržování pravidel biologické bezpečnosti je klíčové při prevenci i likvidaci nákazy

  Státní veterinární správa (SVS) i Komora veterinárních lékařů (KVL) se shodují v důležitosti dodržování biologické bezpečnosti jako nejdůležitějšího nástroje při prevenci před nebezpečnými nákazami v chovech. Obě organizace apelují především na chovatele hospodářských zvířat, aby pravidlům biologické bezpečnosti věnovali zvýšenou pozornost. Nezastupitelnost zmíněných opatření se potvrdila při nedávné úspěšné eradikaci afrického moru prasat, ale …
Pokračování textu „SVS: Dodržování pravidel biologické bezpečnosti je klíčové při prevenci i likvidaci nákazy“

SVS: Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek v živočišných produktech loni dále klesal

Státní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v loňském roce v rámci každoročního monitoringu cizorodých látek v potravinovém řetězci provedla bezmála 93 000 vyšetření na obsah reziduí a kontaminantů. Meziročně se počet vyšetření zvýšil takřka o 600. Podíl nevyhovujících nálezů se meziročně mírně snížil z 0,06 % na 0,05 % a pokračoval tak …
Pokračování textu „SVS: Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek v živočišných produktech loni dále klesal“

SVS: Dvě ohniska ptačí chřipky v komerčních chovech v Královéhradeckém kraji

V Královéhradeckém kraji byla potvrzena dvě nová ohniska aviární influenzy (ptačí chřipky). Jedná se o komerční chovy v obci Dobřenice a Novém Bydžově – Zábědově, ve kterých se aktuálně nachází cca 40 tisíc kusů kachen. Jde o první komerční chovy, které byly letošní vlnou ptačí chřipky v České republice zasaženy. V chovech v posledních dnech došlo k výraznému poklesu snášky …
Pokračování textu „SVS: Dvě ohniska ptačí chřipky v komerčních chovech v Královéhradeckém kraji“

Upozornění na změnu veterinárních podmínek pro konání svodů koní

Upozorňujeme, že do veterinárních podmínek pro konání svodů koní byla na základě proběhlé diskuse s chovateli a jezdeckými organizacemi nově doplněna možnost účasti koní vyšetřených na přítomnost koňského herpesviru metodou PCR ze vzorku výtěru z nosu s negativním výsledkem jako variantní podmínka k vakcinaci a platné imunitě proti EHV. Z upravených podmínek plyne, že koně účastnící se …
Pokračování textu „Upozornění na změnu veterinárních podmínek pro konání svodů koní“

SVS: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ NÁHRADY NÁKLADŮ A ZTRÁT VZNIKLÝCH V SOUVISLOSTI SE ZDOLÁVÁNÍM NEBEZPEČNÝCH NÁKAZ

Informační leták pro chovatele při žádostech o kompenzace, kteří mohou žádat o kompenzace vynaložených nákladů při zdolávání nákazy. Vzhledem k tomu že příslušné legislativě nemusí každý chovatel plně rozumět, vznikl právě tento informační leták, který ve zjednodušené podobě přibližuje všechna důležitá pravidla při žádostech o kompenzace. V informaci se chovatelé dozvědí: Kdy vzniká nárok na náhradu? Dokdy je …
Pokračování textu „SVS: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ NÁHRADY NÁKLADŮ A ZTRÁT VZNIKLÝCH V SOUVISLOSTI SE ZDOLÁVÁNÍM NEBEZPEČNÝCH NÁKAZ“

SVS kvůli rhinopneumonii koní zpřísňuje podmínky pro svody koní

V posledních dnech Státní veterinární správa (SVS) odpovídá řadu dotazů ohledně onemocnění rhinopneumonie koní (RPK) vyvolané herpesvirem EHV-1. Kvůli šíření virulentního kmene viru například zrušila Mezinárodní jezdecká federace konání jezdeckých akcí v deseti evropských zemích. SVS tato preventivní opatření jezdeckých organizací podporuje. V reakci na situaci upravuje podmínky pro svody koní o povinnost platné vakcinace proti této …
Pokračování textu „SVS kvůli rhinopneumonii koní zpřísňuje podmínky pro svody koní“

I při extrémních mrazech musí chovatelé zajistit zvířatům vhodné podmínky  

Státní veterinární správa (SVS) v souvislosti s aktuálními extrémně nízkými teplotami upozorňuje chovatele zvířat trvale umístěných ve venkovních výbězích či na pastvinách na nutnost věnovat zvýšenou pozornost životním podmínkám v chovech. Proto se v těchto dnech veterinární inspektoři při kontrolách zaměřují především na povinnost zajistit zvířatům dostatečné napájení a vhodné krmení. Na základě platných předpisů plyne chovatelům …
Pokračování textu „I při extrémních mrazech musí chovatelé zajistit zvířatům vhodné podmínky  „

SVS při splnění přísných pravidel umožní prodej drůbeže do malochovů

  Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že od 15. února dochází ke změně mimořádných veterinárních opatření platných pro celou Českou republiku v souvislosti s výskytem ptačí chřipky na jejím území. Na základě odborného posouzení situace a diskuse s chovatelskými svazy od poloviny měsíce dojde ke zmírnění zákazu prodeje živé drůbeže a jejích přesunů z evidovaných do neevidovaných chovů. Prodej a přesuny …
Pokračování textu „SVS při splnění přísných pravidel umožní prodej drůbeže do malochovů“