6. Zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova

6. Zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova se uskuteční ve čtvrtek  30. 11. 2017 v prostorách hotelu Floret, Květnové náměstí 391, Průhonice.
V souladu  s Jednacím řádem MV PRV se k návrhu programu mohou členové MV PRV vyjádřit formou připomínek.
Schválený program a podkladové materiály budou zaslány nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním zasedání 6. MV PRV 2014–2020.

Začíná boj o zákaz biopaliv z řepky nebo palmového oleje.

Výbor pro životní prostředí chce od roku 2030 úplně ukončit přidávání biopaliv ze zemědělských plodin do pohonných hmot. Europoslanci ještě více přitvrzují u palmového oleje, kde chtějí zákaz už od roku 2021. Návrh ale ještě musí potvrdit celý Evropský parlament a také členské státy. Česká republika je podobně jako další …
Pokračování textu „Začíná boj o zákaz biopaliv z řepky nebo palmového oleje.“

Tomáš Zdechovský: EU začíná u žaludku českého občana

Jak byste hodnotil současný vztah České republiky k Evropské unii jakožto organizaci, jejíž je ČR součástí? Současná vláda udělala obrovský posun. Od potížisty, který byl vždy proti všemu, až po nynější stav, kdy hraje v EU poměrně konstruktivní roli. Projevuje se to třeba tak, že je Česká republika zvána na …
Pokračování textu „Tomáš Zdechovský: EU začíná u žaludku českého občana“

Obchodování se zástavem otevřeno

  Po delší době nejistoty, jak to bude s prodejem zástavového skotu do Turecka, je nyní konečně jasno. Licence jsou rozděleny a obchodování se tak rozbíhá na plné obrátky. Oproti loňsku došlo k určitému poklesu cen u býků, naopak za jalovice jsme schopni nabídnout o něco málo více než vloni. Stejně jako …
Pokračování textu „Obchodování se zástavem otevřeno“

Poslední dny zbývají do konce programu OPPIK – snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

VÝŠE DOTACE Podpora je poskytována formou dotace ve výši 0,5 mil – 250 mil. Kč. Termín pro plné žádosti: od 15. 12. 2016 do 31. 10. 2017   Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku: malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 50 % prokázaných způsobilých výdajů  střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) …
Pokračování textu „Poslední dny zbývají do konce programu OPPIK – snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru“

POLITICKÉ STRANY A PODPORA DOTACÍ SMĚŘUJÍCÍCH K ZEMĚDĚLSTVÍ

Evropští zemědělci volají po jednodušší společné zemědělské politice EU. Evropská komise jejich požadavky vyslechla a nyní připravuje plán pro reformu. Jejím cílem je přitom jak vyhovět farmářům, tak i ušetřit peníze z rozpočtu EU. Jak by měla nová společná zemědělská politika vypadat, aby vyhovovala i českým zemědělcům? Odpovídají politické strany. Osloveny byly strany, …
Pokračování textu „POLITICKÉ STRANY A PODPORA DOTACÍ SMĚŘUJÍCÍCH K ZEMĚDĚLSTVÍ“

Chceš dotaci? Chovej se k půdě šetrně

Stává se to vždy, když přijde silný liják. Všechna ornice, která je na povrchu, se spláchne dolů a steče do vsi,“ popisuje Karel Ferschmann, starosta Němčovic na Rokycansku. Obec kvůli trápení s bahnem žalovala místního zemědělce. Trvalo čtyři roky, než jí dal soud za pravdu a přiklepl jí tři sta …
Pokračování textu „Chceš dotaci? Chovej se k půdě šetrně“

Veterinární správa varuje před další chorobou divokých prasat

Státní veterinární správa (SVS) dnešním dnem zahajuje monitoring Aujeszkyho choroby prasat u odlovených kusů divokých prasat na území České republiky. Poslední dlouhodobý monitoring výskytu této nákazy v populaci divokých prasat byl ukončen v roce 2013. Pravidelný monitoring je jedním z důležitých nástrojů pro udržení příznivé nákazové situace v zemi. Aujeszkyho …
Pokračování textu „Veterinární správa varuje před další chorobou divokých prasat“