Úspory energie i pro podnikatele v zemědělství– Energeticky efektivní budovy – Výzva I

Operační program Ministerstva  průmyslu a obchodu vymezuje majoritní počet dotačních výzev podnikatelům mimo zemědělský sektor. Dovolujeme si Vás informovat, že v rámci programu Úspory energie :Energeticky efektivní budovy mohou žádat i zemědělští podnikatelé. Podporovány jsou tyto aktivity: a) Podpora výstavby nových energeticky efektivních budov, b) podpora výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým …
Pokračování textu „Úspory energie i pro podnikatele v zemědělství– Energeticky efektivní budovy – Výzva I“

Zahájení příjmu žádostí v rámci programu Pojištění produkce lesních školek

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. dne 1. 8. 2017 zahajuje příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Pojištění produkce lesních školek. Příjem žádostí bude ukončen ke dni 1. 11. 2017. Nové znění Zásad programu neomezuje velikost podniku žadatele a především je navýšena možná výše podpory až na …
Pokračování textu „Zahájení příjmu žádostí v rámci programu Pojištění produkce lesních školek“

Vyhlášení výzvy OPPIK na fotovoltaické systémy – možnost žádat mají i zemědělští podnikatelé

Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Podpora je poskytována na instalaci fotovoltaických systémů a instalaci fotovoltaických systémů, včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku. Příjem žádostí probíhá do 16. října 2017. Žádosti se podávají přes informační systém: https://mseu.mssf.cz/ Více informací naleznete na stránkách MPO a API: Úspory …
Pokračování textu „Vyhlášení výzvy OPPIK na fotovoltaické systémy – možnost žádat mají i zemědělští podnikatelé“

Nový web – AFRICKÝ MOR PRASAT

Na základě výskytu závažné nemoci prasat v České republice, vznikl nový web. Zde naleznete všechny potřebné informace k této chorobě, jak jí předcházet a jak zabránit jejímu šíření.   Více informací získáte na: : http://www.africkymorprasat.cz/              

Rada ministrů EU řešila otázku obchodování se zemědělskou půdou

Rada pro zemědělství a rybolov, která se konala v Bruselu 17.–18. července, řešila mimo jiné otázku obchodování se zemědělskou půdou v EU.   Za podpory maďarské, slovenské, litevské, bulharské a rumunské delegace upozornilo Polsko Evropskou komisi a další členské státy na otázku dostupnosti půdy pro zemědělce v Evropské unii a na problémy, kterým …
Pokračování textu „Rada ministrů EU řešila otázku obchodování se zemědělskou půdou“

Změna klimatu: Plán využití lesů ke snižování CO2

Dne 11. července odhlasoval výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin zprávu o emisích a odstraňování skleníkových plynů v rámci odvětví LULUCF.   Podle tohoto legislativního návrhu by země Evropské unie, ve kterých dochází ke zmenšování zalesněných ploch, měly kompenzovat výsledné emise opětovnou výsadbou lesů nebo efektivnějším hospodařením se stávajícími …
Pokračování textu „Změna klimatu: Plán využití lesů ke snižování CO2“

Přístup k půdě – ČMSZP

Dne 7. února 2017 se v Brusel konal seminář pořádaný na téma „Exchange of views on the access and use of farmland“ (Výměna pohledů na přístup a užití půdy). Přednášku vedla Annie Schreijer-Pierik, poslankyně Evropského parlamentu za Evropskou stranu lidovou. dalšími přednášejícími byli: Karl-Heinz Florenz (poslanec Evropského parlamentu a předseda Meziskupiny biologická rozmanitost, lov …
Pokračování textu „Přístup k půdě – ČMSZP“