Hostem Fokusu Václava Moravce na ČT24 byl Miroslav Trnka

Jak se bude měnit klima v České republice, jak hospodaříme s vodou, jak je to se závlahovými systémy a jaké jsou dopady sucha? Nejen o tomto mluvil bioklimatolog prof. Miroslav Trnka v pořadu Fokus Václava Moravce dne 18. 6. 2019 na téma Farmáři. Pořad ke zhlédnutí ZDE (stopáž od 1:14)   Zdroj: Intersucho.cz

„Naše lesy, naše budoucnost“ EURAF a komisař Hogan v průběhu konference zasadili lípu

Generální ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova na konci dubna svolalo konferenci nazvanou „Naše lesy, naše budoucnost“, jejímž cílem je analyzovat a projednat příležitosti a výzvy pro zvýšení příspěvku odvětví lesního hospodářství na hlavní priority EU. Prezident EURAF Patrick Worms se schůzky zúčastnil a měl možnost hovořit s …
Pokračování textu „„Naše lesy, naše budoucnost“ EURAF a komisař Hogan v průběhu konference zasadili lípu“

Vzájemná provázanost katastru nemovitostí a evidence využití půdy LPIS

V příloze je k dispozici ke stažení metodický pokyn vysvětlující vzájemmnou provázanost katastru nemovitostí a evidence využití půdy LPIS včetně interpretace překryvu parcel katastru nemovitostí a zákresů DPB.   (PDF, 553 KB) Data katastru nemovitostí jsou integrována do evidence využití půdy LPIS jako podpůrný mapový podklad. Při dovozování užívání konkrétní katastrální …
Pokračování textu „Vzájemná provázanost katastru nemovitostí a evidence využití půdy LPIS“

Zlatý klas 2019 – přihlášky spuštěny!

Vystavovatelé, zapojte se i vy se svými exponáty do soutěže o ZLATÝ KLAS pořádané Ministerstvem zemědělství a získejte jedno z 30 ocenění. Termín uzávěrky přihlášek je do 1. 8. 2019.   Termín uzávěrky přihlášek je do 1. 8. 2019. Využijte sníženého poplatku a přihlaste se do 22. července. Více informací …
Pokračování textu „Zlatý klas 2019 – přihlášky spuštěny!“

Možnosti kofinancování projektů z Fondu spolupráce CEI pro rok 2019

Středoevropská iniciativa (CEI), jejímž členem je i Česká republika, uveřejnila výzvu k předkládání žádostí na kofinancování projektů z Fondu spolupráce CEI na rok 2019. Fond spolupráce CEI usnadňuje realizaci malých multilaterálních projektů, tzv. kooperačních aktivit, které mají především podobu seminářů, workshopů a krátkých školení a slouží primárně k rozvíjení spolupráce mezi …
Pokračování textu „Možnosti kofinancování projektů z Fondu spolupráce CEI pro rok 2019“

Pokud stále řešíte doprivatizaci vašeho areálu, prosím obracejte se a urgujte příslušné krajské pracoviště SPÚ, který vše vyřizuje.

Česko má nová a dosud nejpřesnější data o dopadu klimatické změny

Česká republika získala díky rozsáhlé studii Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – Czech Globe nové a dosud nejpřesnější informace, jak budou na jejím území vypadat dopady klimatické změny, především pro první polovinu tohoto století. Díky ní je možné připravovat efektivní adaptační strategie především v zemědělství, lesnictví a nakládání s …
Pokračování textu „Česko má nová a dosud nejpřesnější data o dopadu klimatické změny“