Seminář v Kodani

Vážení členové,   jak možná víte, další seminář Geopa-Copa se bude konat v Kodani od 18. do 20. října 2018.   Upozorňujeme, že seminář začne v 14:00. 18. října.   V nadcházejících dnech zajistíme podrobnější program. Pokud byste se chtěli zúčastnit semináře, informujte prosím nejpozději do 2. října 2018 kancelář. Vezměte …
Pokračování textu „Seminář v Kodani“

Novinky nejen z EU

Zavedení kosmického programu Unie a zřízení Agentury Evropské unie pro kosmický program – jak jsme Vás již informovali, komise počítá s praktickým zavedením a využitím satelitních systémů, jež budou k dispozici všem obyvatelům EU zdarma. Zároveň se s nimi počítá i v rámci plnění cílů SZP 2020+. Pro Vaši představu: …
Pokračování textu „Novinky nejen z EU“

Informace pro žadatele o změnách v přijímání žádostí o dovozní a vývozní licence na produkty uvedené v příloze nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 (dále „běžné licence“).

Od 1. října 2018 bude pro podávání žádostí o běžné licence spuštěna aplikace informační technologie v souladu s čl. 2 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1239 na Portálu farmáře (dále „aplikace PF“). Pro podávání žádostí o běžné licence bude od 1. ledna 2019 povinná. K žádostem o běžné licence, …
Pokračování textu „Informace pro žadatele o změnách v přijímání žádostí o dovozní a vývozní licence na produkty uvedené v příloze nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 (dále „běžné licence“).“

Nařízení EU o ekologické produkci upřednostňuje homeopatii

Nařízení EU č. 2018/848 o ekologické produkci stanoví, že „fytoterapeutické a homeopatické přípravky se použijí přednostně před léčbou chemicky syntetizovanými alopatickými veterinárními léčivými přípravky včetně antibiotik, pokud mají skutečný terapeutický účinek na daný živočišný druh a chorobu, která má být léčena“. Více informací najdete v II. části II. přílohy nařízení. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&from=EN) Zdroj: Newsletter ECH …
Pokračování textu „Nařízení EU o ekologické produkci upřednostňuje homeopatii“

Kurz pořádaný ÚZEI k tématům AEKO a EZ

Datum: 25.9.2018 9:00 – 26.9.2018 16:30 Místo konání: Budova Ministerstva zemědělství, místnost č. 400 Kontakt: přihlášky na: https://www.uzei.cz/akce/kurz-poradany-uzei-k-tematum-aeko-a-ez2   Tématické zaměření akce: Agroenvironmentálně-klimatického opatření (AEKO), Ekologické zemědělství (EZ) Cílová skupina: Lektoři (poradci) – jež plánují školit na akcích v rámci 7. kola příjmu žádostí PRV operace 1.1.1 Vzdělávací akce Kategorie: …
Pokračování textu „Kurz pořádaný ÚZEI k tématům AEKO a EZ“

Světový potravinový summit v Kodani s účastí ČR

  Zajištění více lepších potravin pro více spotřebitelů při maximálním využití zdrojů bylo tématem Světového potravinového summitu, který se v závěru týdne konal v Kodani. Účastnili se ho představitelé vlád 56 zemí včetně francouzského ministra zemědělství Stéphana Traverta a více než 200 odborníků z celého světa. Podle analýz Světové organizace …
Pokračování textu „Světový potravinový summit v Kodani s účastí ČR“

Kompenzace za sucho v Německu by měly dosáhnout 340 mil.€ a Nový Jižní Wales, nejlidnatější stát v Austrálii, byl prohlášen za zcela vyprahlý.

Německá sklizeň obilí v tomto roce pravděpodobně klesne o zhruba 22 procent. Tento propad zasáhne pibližně 10 000 farem. Je to po té co plodiny postihly vlny horka a sucha. Vláda bude zasahovat, aby pomohla zemědělcům bojovat s programem pomoci. Julia Klöckner, německá ministryně zemědělství, říká: „Nemůže existovat úplná kompenzace pro zemědělce …
Pokračování textu „Kompenzace za sucho v Německu by měly dosáhnout 340 mil.€ a Nový Jižní Wales, nejlidnatější stát v Austrálii, byl prohlášen za zcela vyprahlý.“

V Austrálii běžel výzkum o vlivu různých strategií zatížení pastvin na udržitelnost pastvin a na ekonomický výsledek farmy (Austrálie má 27,9 mil. dobytka z toho cca 91% je masný skot).

V případě Vašeho zájmu Vám dokument můžeme zaslat.

Jednání o SZP na ZŽ

Na dnešním ze zasedání Agrární komory vzešla výzva pana ministra směrem k plénu zemědělců o tom, že si dokáže představit prosazení zákona o povinném členství zemědělských subjektů v Agrární komoře pokud o něj požájí.

Teze o povinném členství v AK ČR nejsou nové a zdá se, že návrhy z AK se točí stále v jednom kruhu již od roku 1989 a i v roce 2013 byla zaznamenána snaha tento subjekt uměle oživit novými členy.

Jednání o SZP:

 

Na zasedání mluvilo mnoho osobností, které zmínili potřebu produkce, náš svaz chce poznamenat, že stále je nutné dbát i na trvale udržitelný rozvoj.

 

Pokud by mělo např.zastropování zastihnout i zemědělce, kteří nežijí na úkor dalších generací, jedná se o významný krok zpět.

Nezáleží na celkovém počtu hektarů, ale kvalitě práce, kterou zemědělci odvádí. Ovlivňují náš venkov, kvalitu potravin a tedy i obyvatelstvo.

Je třeba se zaměřit na priority, které pomohou zadržovat vodu v krajině. Pomoci udržet mladé lidi v zemědělství a na vesnici. Zastropování je jedním z návrhů EU, které počítají s různým vývojem ekonomiky. Ukázalo se totiž z analýz ECB, že v době ekonomické krize může právě práce v zemědělství nahradit místa, která nenabízí jiné sektory. O tom jsme Vás již informovali. Ekonomický růst však často v zemědělství přináší další stinou stránku věci, lidé mají možnost z tohoto sektoru odejít a věnovac se méně náročnější práci.