Tržní informační systém 19týden 2020

05_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Víno a vinné hrozny 19_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Skot 19_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Prasata a selata 19_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Mlékárenské výrobky 09_2020 Tržní informační systém > Zprávy o …
Pokračování textu „Tržní informační systém 19týden 2020“

Odborníci i politici stvrdili nová opatření pro boj se suchem, klíčové je zadržovat vodu – v nádržích, půdě i v urbanizovaném prostředí

Zdroj: MŽP Sucho v České republice pokračuje už šestým rokem. Projevuje se v úbytku podzemních, ale i povrchových vod, ty navíc z České republiky odtékají do okolních států. Dlouhodobě vyšší průměrné teploty zvyšují výpar vody. „O to víc je potřeba s dešťovou vodou na našem území dobře hospodařit a v …
Pokračování textu „Odborníci i politici stvrdili nová opatření pro boj se suchem, klíčové je zadržovat vodu – v nádržích, půdě i v urbanizovaném prostředí“

Slovo ministra – soběstačnost a podpora

5.5.2020 Zemědělec, 4. května 2020 Zemědělství a potravinářství jsou odvětví velmi silně vázaná na národní ekonomiku a na lidi. Jejich význam stále poroste a naší snahou je nyní přijímat opatření, která eliminují budoucí ztráty. Děláme tedy vše pro to, abychom založili úrodu, měli dost surovin, podpořili zemědělce. A především, a to je důležité, abychom zajistili …
Pokračování textu „Slovo ministra – soběstačnost a podpora“

Dotazník

ČMSZP bylo požádáno Asociací samostatných odborů ke spolupráci. V rámci projektu „Role kolektivního vyjednávání v době rostoucí digitalizace práce“ financovaného z příspěvku na činnost dle § 320a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2020 provádí průzkum pod názvem “Role a význam kolektivního vyjednávání na centrální …
Pokračování textu „Dotazník“

Informace o prodloužení lhůty pro uplatnění nároku na vrácení daně z minerálních olejů

7. 5. 2020, nabyla účinnosti novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, která byla přijata v souvislosti se vznikem a rozšířením výskytu koronaviru SARS CoV- 2 v ČR. Novela obsahuje i prodloužení lhůty pro uplatnění nároku na vrácení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje …
Pokračování textu „Informace o prodloužení lhůty pro uplatnění nároku na vrácení daně z minerálních olejů“

Atraktivnost zemědělství: Zvyšování přitažlivosti práce v zemědělství – nedostatek pracovních sil a dovedností

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Vyplňte co nejvíce informací. Pokud informace nejsou k dispozici nebo je nelze dle Vás odhadnout, uveďte „N“. Použijte prosím pole DOPLNĚNÍ pro Vaše komentáře, které považujete za užitečné. Dotazník je součástí projektu, který je zodpovídán napříč členskými státy EU. …
Pokračování textu „Atraktivnost zemědělství: Zvyšování přitažlivosti práce v zemědělství – nedostatek pracovních sil a dovedností“

Příkladem moderního myšlení v českém zemědělství je i například chov masných krav v jedné farmě na Trutnovsku!

Autor:Miroslav Svoboda V loňském roce, 19. června, se ve Voletinách na Trutnovsku konala akce, která je tradičně, tedy každoročně nazývána „Den otevřených dveří“. Podle majitele zemědělské společnosti Farmers spol. s r.o. Lubomíra Burkoně, jsou tyto akce, které se konají každoročně již 20 let, krásnou příležitostí, aby mládež ze škol z blízkého okolí, poznala …
Pokračování textu „Příkladem moderního myšlení v českém zemědělství je i například chov masných krav v jedné farmě na Trutnovsku!“

Dotazník – výzkum veřejného mínění na přítomnost vlka v české krajině

V rámci spolupráce s vysokými školami přeposílám odkaz na dotazník zabývající se  výzkumem veřejného mínění na přítomnost vlka v české krajině.
Dotazník vznikl ve spolupráci členů katedry myslivosti a lesnické zoologie FLD ČZU v Praze. K náhledu i vyplnění slouží odkaz: https://www.survio.com/survey/d/wolfsurvey

 
Aktuality k programu péče o vlka naleznete také na našem webu:
MŽP: přijetí Programu péče o vlka obecného vč. postupu nahlášení škody