Zástupci ČMSZP v PS SZP 2020+ společně s jejich kontaktními údaji:

Nominované osoby za ČMSZP do PS SZP 2020+ společně s jejich kontaktními údaji: PS pro příjmy Jméno a Příjmení Telefonní kontakt E-mail Lubomír Burkoň +420 605 294 791 lubos-burkon@volny.cz Ing. Jaroslav Kratochvíl +420 602 460 411 jaroslav.kratochvil@vls.cz PS pro konkurenceschopnost Jméno a Příjmení Telefonní kontakt E-mail Romana Zemanová +420 706 724 209 ro.zemanka@gmail.com …
Pokračování textu „Zástupci ČMSZP v PS SZP 2020+ společně s jejich kontaktními údaji:“

Zápis z jednání 9. zasedání Monitorovacího výboru PRV 2014-2020

Zápis ze zasedání ze dne 19. června 2019 na České zemědělské univerzitě v Praze. Jednání předsedal Ing. Pavel Sekáč, Ph.D. za přítomnosti zástupce Evropské komise. Zápis z 9. zasedání MV PRV 2014-2020   (PDF, 430 KB) Vypořádání připomínek k zápisu z 9. MV PRV 2014-2020   (PDF, 245 KB)

Zápis z posledního jednání KPS NAP (4. 6. 2019)

V rámci programu byly představeny jednotlivé prezentace k tématům níže:   Program: 1. Informace ze Stálého výboru k problematice účinných látek (RNDr. Naděžda Nováková, ÚKZÚZ). Zpráva a 2 SUD prezentace v angličtině 2. Problematika ilegálních přípravků na ochranu rostlin ve světě a u nás, (Ing. Miluše Dvoržáková – CCPA) falzifikace pesticidů 3. …
Pokračování textu „Zápis z posledního jednání KPS NAP (4. 6. 2019)“

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce

15. 5. 2019 proběhlo jednání PS MV PRV Navrhované výsledky budou přednešeny na Monitorovacím výboru 19.6.2019 PS MV souhlasila s navrženým zněním preferenčních kritérií u operace 1.1.1. V případě operace 1.2.1 Informační akce bude u PK „projekt je regionálně zaměřen“ ponechána původní hodnota bodů za jednotlivá podkritéria. Dále došlo ke shodě na …
Pokračování textu „Zápis z jednání Pracovní skupiny pro operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce“

PS 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství a 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

V rámci května proběhla pracovní skupina, která se shodla na změně několika parametrů: 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství přidáno pref.kritérium do 250 tis.Kč s bodovým hodnocením 16 bodů Přidán ZV – postřikovač k asanaci dříví (nesené zařízení k traktoru) 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin Zavedeny limity – konečná podoba …
Pokračování textu „PS 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství a 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin“

PS Chytrý venkov

V pondělí proběhla další pracovní skupina MV PRV s názvem „Chytrý venkov“. Prezentace MZe – v rámci aktivit Evropské sítě pro rozvoj venkova (ENRD) Prezentace SMART CITIES  – MMR Chytrý venkov. Mgr. Miloslav Oliva z Region Pošembeří o.p.s (NS MAS)   Co to znamená chytrý venkov (Smart Villages)? Jak poznamenal komisař Hogan: chytrý …
Pokračování textu „PS Chytrý venkov“

PS CC 5.2.2019

V rámci dnešního jednání proběhla diskuze a upřesnění pravidel, které formují poslední návrhy na DZES 7D a DZES 5. V průběhu prvního čtvrtletí proběhne ještě připomínkové řízení k příručce, která zatím není k dispozici. Nicméně Vám přinášíme shrnutí z jednání, které upravuje  DZES 7d: Omezení plochy plodiny do 30 ha a …
Pokračování textu „PS CC 5.2.2019“