Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. ukončila 3. kolo programu Investiční úvěry Lesnictví

 

  1. října 2020, Praha

Ve středu 14. října 2020 v 9.00 hodin byl spuštěn příjem žádostí do programu Investiční úvěry Lesnictví. Limit přijatých žádostí byl již naplněn, 3. kolo tohoto programu se tímto uzavírá.

PGRLF

Program Investiční úvěry Lesnictví patří mezi důležité tituly podpory lesním hospodářům ze strany PGRLF. Cílem je vytvořit předpoklady pro stabilizaci a rozvoj sektoru lesního hospodářství, kdy příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení, vybavení pro hospodaření v lese, nebo pro lesní školkařskou činnost. Podporovaná investice by tedy měla vést ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti daného podniku.

Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. nabízí pro subjekty v oblasti lesnictví a zpracování dřeva i další programy podpor, jakými jsou například Lesní hospodář nebo Zpracovatel dřeva, které jsou stále otevřeny. Kompletní seznam programů podpor je k dispozici na stránkách www.pgrlf.cz.

 

 

 

 

 

Mgr. Barbora Šenfeldová

Tisková mluvčí

Kontakt pro média: e-mail: senfeldova@pgrlf.cz / tel.: 720 032 653

Kontakt pro žadatele: e-mail: info@pgrlf.cz / tel.: 225 989 480