PGRLF otevře 3. kolo příjmu žádostí do programu – Investiční úvěry Lesnictví

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. vyhlašuje
3. kolo programu Investiční úvěry Lesnictví.

Spuštění příjmu žádostí
proběhne ve středu 14. října 2020 od 9.00 hodin.

Program Investiční úvěry Lesnictví patří mezi důležité podpory lesním hospodářům ze
strany společnost PGRLF. V rámci programu je možné poskytnout podporu v režimu de minimis na snížení jistiny úvěru, jejíž výše činí maximálně korunový ekvivalent částky 50 000 EUR (20 000 EUR) a zároveň maximálně do výše 50 % z celkové výše poskytnutého úvěru.

Samotný úvěr může být poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč.
„Program Investiční úvěry Lesnictví nám ukázal již v předešlých kolech, že patří
mezi zcela nezbytné tituly, které pomáhají českým lesním hospodářům. I z tohoto
důvodu jsme se jej rozhodli znovu letos na podzim otevřít a navíc i navýšit kvótu
počtu přijatých žádostí na 150,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

„Tento program reaguje na poptávku o podporu ze strany lesních hospodářů,
kteří se zabývají odpovídajícími činnostmi spojenými s lesním hospodářstvím, lesní
školkařskou činností, nebo jsou například vlastníky lesa. Věříme, že tímto programem
rozšíříme možnosti dalšího ekonomického růstu českých hospodářů,“ doplňuje
předseda představenstva PGRLF, Vladimír Eck.

Současně si dovolujeme klienty upozornit, že do tohoto kola programu se mohou
hlásit pouze ti žadatelé, kteří v uplynulých 12 měsících neuzavřeli s PGRLF smlouvu o
poskytnutí úvěru ve stejném programu. Pokud tedy v předešlých měsících klient již uzavřel smlouvu, do programu Investiční úvěry Lesnictví získá přístup až po uplynutí 1 roku od podpisu. Úplné znění pravidel je žadatelům k dispozici na webových stránkách www.pgrlf.cz v sekci KE STAŽENÍ. Samotné žádosti o podporu budou přijímány pouze prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách společnosti PGRLF.

Klientům doporučujeme, aby se s programem detailně seznámili předem na našich
webových stránkách, nebo využili pro více informací níže uvedené kontakty:

infolinka úvěrového a analytického oddělení: 727 946 538
E-mail: info@pgrlf.cz
IT podpora: helpdesk@pgrlf.cz

Zdroj: Mgr. Barbora Šenfeldová, tisková mluvčí PGRLF a.s.