MV ČR : COVID-19: „pendleři“

Aktuality a důležitá upozornění

  • Vláda dnes schválila usnesení, na základě kterého mohou s účinností od 26. března 2020 přeshraniční pracovníci překračovat hranice Rakouska a Německa v intervalech v délce minimálně 21 dnů. Po návratu do ČR je nutné dodržet 14denní karanténu. Modelové situace budou v krátké době aktualizovány.
  • Informace pro přeshraniční pracovníky (tzv. pendlery) jezdící za prací do sousední země
    Přeshraniční pracovník (pendler), který může jezdit do zaměstnání do sousedního státu, je od 21. března od půlnoci povinen předložit při přechodu státní hranice potvrzení pro přeshraniční pracovníky (platí již dnes) + NOVĚ – „knížku přeshraničního pracovníka“  – do této „knížky“ bude Policie ČR dávat razítko jak na výstupu, tak na vstupu na území ČR – cílem je prokazování pravidelnosti a četnosti překračování státní hranice. Pendler je ten, kdo jezdí pravidelně za hranice max. 100 km od hranice, pravidelností je podle výjimek sdělených ministrem vnitra četnost alespoň 3x v týdnu (tzn. 3x překročené hranice v jednom směru). Knížka přeshraničního pracovníka je v této sekci ke stažení.
  • Vláda dne 18. března 2020 schválila usnesení, které nařizuje všem pendlerům, aby omezili pobyt na území ČR na nezbytně nutné potřeby. Pendleři na území ČR nemohou: vykonávat nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, vykonávat cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu (dobrovolnictví, sousedská výpomoc), vykonávat cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, vykonávat pobyt v přírodě nebo v parcích. Jsou povinní dodržovat všechna ostatní opatření, zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (respirátory, roušky, ústenky, šátky, šály..). Všichni pendleři dále musí strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění.
  • V případě, že jste státním příslušníkem cizího státu a chcete vycestovat z území České republiky do svého domovského státu v době nouzového stavu, kontaktujte neprodleně svůj zastupitelský úřad a sdělte mu váš zájem vrátit se domů. Kontakty na zastupitelské úřady naleznete zde.
  • Archiv aktualit a důležitých upozornění (COVID19)