Kalendář pro vinohradníky a vinaře na rok 2020 v PDF

Vážení žadatelé, kolegové z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského vytvořili, stejně jako v předchozích letech, kalendář pro vinohradníky a vinaře na rok 2020.

Kalendář obsahuje praktické informace včetně přehledu některých důležitých termínů z pohledu vinohradníka/ vinaře, případně žadatele o poskytnutí podpory ze strany SZIF či Vinařského fondu.

Příloha: Kalendář pro vinohradníky a vinaře na rok 2020