GEOPA: prezidentem byl zvolen opět Lechner, v úzkém vedení má ČMSZP svého zástupce

copa geopaV minulém týdnu se konalo zasedání Valné hromady GEOPA COPA (Evropská platforma zaměstnavatelů v zemědělství). Prezidentem byl opětovně  zvolen francouzský zástupce Lechner, který avizoval, že jsou to z jeho strany posední volby. Staronovou členkou úzkého vedení GEOPA byla za ČMSZP zvolena ředitelka svazu, dalšími členové prezentují tyto státy : Finsko, Švédsko, Rakousko, Španělsko a Itálii.

V rámci této valné hromady byly zmíněny základní body, kterých se podařilo GEOPA dosáhnout.

  • ať již zajištění základní legislativy pro pohyb sezónních pracovníků napříč EU
  • zajištění volného pohybu zboží (sadby a osiva apod.) i speciálních služeb zejména v pohraničí
  • transparentnost podmínek vstupu mezi jednotlivými Členskými státy
  • zajištění podpory zemědělského sektoru v návaznosti na situaci COVID19 (každý členský stát nastavil podmínky odlišně) – zdarma testy COVID, příspěvek na chod (PGRLF), benefity ve formě státních nákupů apod…
  • doporučení pro komisaře, které by vedly ke snížení nákladů zaměstnavatelů a tedy zajištění dostatečného cashflow pro chod podniků a zajištění benefitů pro zaměstnance, kteří do práce dochází.

V rámci dalšího roku nás čeká mnoho výzev, jednou z hlavních jako pro zaměstnavatele bude začleňování nekvalifikovaných a nezaměstnaných osob do zemědělství v návaznosti na vývoj COVID-19  a ztrátu mnoha pracovních pozic v různých sektorech. Další výzvou bude jistě digitalizace a zajištění školení  zaměstnanců v návaznosti na opatření zabraňující šíření COVID-19.

Jako největší výzvu vidíme však v sociálně-společenskou spolupráci včetně diskuzí s odborovými svazy, ať již na úrovni EU, tak i na úrovni Členských států.