Euractiv: Navzdory obávaným dopadům pandemie chce 90% evropských společností pokračovat v investování na afrických a asijských trzích.

Pokles výroby, zrušené objednávky, uzavřené hranice – potravinářský průmysl kvůli pandemii čelil velkým logistickým problémům. Podle německé studie zveřejněné 11. srpna však mnoho společností plánuje mezinárodní expanzi. 

Evropské zemědělské a potravinářské společnosti nevidí ohrožení svého podnikání navzdory koronaviru. 90% společností plánuje v příštím jednom až třech letech rozšířit nebo alespoň udržet svoji přítomnost na trhu.

Toto je hlavní zjištění nejnovější studie Německého úřadu pro podporu investic a přenos technologií (ITPO) v rámci Programu OSN pro průmyslový rozvoj. Na základě německého institutu pro výzkum trhu a politiky (dimap) bylo v souvislosti s koronovou pandemií provedeno šetření o jejich strategiích v 800 malých a středních podnicích a velkých podnicích s podnikatelskými aktivitami v Africe a Asii.

 

Pouze každý pátý se chce soustředit na domácí trh

Výsledek studie poskytuje velmi smíšený obraz pro potravinářský průmysl. 40% dotázaných společností uvádí pokles výroby a zrušení objednávek na evropském trhu a obává se, že se tento model bude v zahraničí s časovým zpožděním opakovat. 10% společností proto zvažuje propouštění nebo uzavření divizí společností.

Na dotaz ohledně jejich dlouhodobé strategie uvedly dvě třetiny firem, že chtějí rozšířit svoji produktovou, dodavatelskou a zákaznickou základnu, aby byly lépe připraveny na budoucí krize, zatímco další třetina plánuje rozšířit své výzkumné a vývojové aktivity. Krátkodobě 57% všech společností uvedlo, že se v současné době chtějí více soustředit na své hlavní podnikání.

Navzdory vážnému narušení dodavatelských řetězců se však mezitím chce potravinářský průmysl nadále zaměřovat na internacionalizaci, protože pouze jedna z pěti společností věří, že z dlouhodobého hlediska má smysl soustředit se na domácí podnikání.

Více na https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/despite-covid19-eu-agricultural-firms-want-to-expand-further/