seminář: Aktuální problémy v zemědělství, hospodaření zemědělců v podmínkách integrované ochrany rostlin Uplatňování Inte

Česká společnost rostlinolékařská, z. s., pobočka Brno

s podporou Ministerstva zemědělství ČR

a ve spolupráci s Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity

a Českou asociací ochrany rostlin

                                                                                        

pořádají odborný seminář

Aktuální problémy v zemědělství,

hospodaření zemědělců v podmínkách integrované

ochrany rostlin

Uplatňování Integrované ochrany rostlin přináší stále řadu nejasností a problémů do povinností zemědělců. Ve spojení se změnami zapříčiněnými klimatickými výkyvy, šířením škodlivých organizmů nejen v zemědělské, ale i lesnické výrobě a tlakem na snižování používání přípravků na ochranu rostlin jsou i systémy IOR pod drobnohledem nejen ze strany odborné veřejnosti.  Předmětem tohoto semináře bude seznámení se současnou situací v OR a s novými trendy v této oblasti, které přicházejí do zemědělské výroby ze všech stran. Připomenout některá pravidla, sdělit nové poznatky a zkušenosti přijedou odborníci ze zainteresovaných institucí v ČR.   Seminář je určen pro zemědělce, farmáře, vinaře, ovocnáře, školkaře, lesníky, státní správu a další zájemce.

Termín semináře: 12. září 2019

                Místo konání: Hustopeče u Brna, Herbenova č.4, sál Kulturního domu

Program:

8.30 – 9.00 prezence účastníků

9.00 – Zahájení

          Ing. Petr Harašta, Ph.D., Česká společnost rostlinolékařská, Brno

Další suchý rok a jeho dopady 

     RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., ČHMÚ pobočka Brno

Projekt TOPPS pro ochranu vody a vodních zdrojů před znečištěním přípravky na OR
Ing. Petr Harašta, Ph.D., Česká společnost rostlinolékařská, Brno   

 

PREFARM – systém precizního zemědělství

Ing. Michal Skulník, Ludvík Vymlátil, MJM agro a.s., Litovel

 Význam agrotechnických zásahů v systémech integrované ochrany rostlin

          Doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D., Agronomická fakulta Mendelovy univerzity Brno

Uplatnění prvků integrované ochrany rostlin v systémech ochrany révy vinné

Ing. Petr Ackermann, CSc., Ekovín Brno

Lýkožrout smrkový – mýty, fakta, řešení

Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., Výzkumný ústav lesního hospodářství a

myslivosti, v. v. i.

 

Diskuse a závěr semináře

Předpokládané ukončení semináře ve 14.00

Po ukončení semináře účastníci obdrží potvrzení o proškolení, které se vykazuje při kontrole povinností zemědělců v Integrované ochraně rostlin.

Organizační pokyny:

Seminář se koná 12. září 2019 od 8:30 do 14:00 hodin

 

Místo: Hustopeče u Brna, Herbenova ul.č.4. (kulturní dům)

Do ulice Herbenova se dostanete z Dukelského náměstí, nahoře za kostelem projetím krátké ulice Smetanova, která pokračuje jako ulice Herbenova. Parkování je možné přímo u kulturního domu nebo v blízkém okolí.

Přihlášku na seminář je nutno zaslat nejpozději do 3. 9. 2019 s požadovanými údaji účastníků (viz tabulka níže), aby mohli v závěru semináře obdržet potvrzení o účasti na semináři.

Přihlášky se jmény přihlášených účastníků vepsanými do tabulky uvedené níže je možné poslat e-mailem na adresu: dagmar.obdrzalkova@seznam.cz nebo

brno@rostlinolekari.cz nebo poštou na adresu: Česká společnost rostlinolékařská, z.s., Pobočka Brno, rostlinolékaři Jižní Moravy, Ing. Anežka Zapletalová, Brno, Kroměřížská 3, 627 00.

Pro účastníky je během semináře zajištěno občerstvení, oběd a odborné podpůrné materiály.

Poplatek ve výši 300,- Kč za osobu může být uhrazen v hotovosti u prezence nebo převodem na základě vystavené faktury. Prosíme o přihlášení v daném termínu!