Program kvalifikovaný zaměstnanec – cílem Programu je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům, kteří do ČR potřebují přivést kvalifikované zahraniční pracovníky.

Cílem Programu je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům, kteří do ČR potřebují přivést kvalifikované zahraniční pracovníky.

Program se vztahuje na zaměstnance z Ukrajiny, Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Běloruska, Moldavska, Černé hory a Kazachstánu.

Program je určen:

  • na straně zaměstnanců pro nově najaté zahraniční pracovníky, kteří dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO vykonávají činnost v hlavních třídách 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru;
  • na straně zaměstnavatelů pro subjekty, působící alespoň 2 roky v ČR, s vypořádanými závazky vůči státu (platba zdravotního a sociálního pojištění, daně), zaměstnávající alespoň 6 zaměstnanců.

Účastníkům, kteří budou do programu zařazeni, je garantováno:

  • možnost podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí.

Žádosti o zařazení do Programu zpracovávají jednotliví garanti:

  • Doporučujeme se obrátit na pracovníky Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest (APIK spadají pod MPO)

Kromě Ukrajiny jsou zaměstnanci z jednotlivých zemí zařazování do Programu na základě vygenerování specifického jedinečného kódu. Tento kód generují garanti a přiřazují jej jednotlivým žádostem.

Na účast v Programu není právní nárok.

Bližší informace k Programu spolu se všemi potřebnými dokumenty naleznete níže jako přílohy této zprávy.