„Naše lesy, naše budoucnost“ EURAF a komisař Hogan v průběhu konference zasadili lípu

Generální ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova na konci dubna svolalo konferenci nazvanou „Naše lesy, naše budoucnost“, jejímž cílem je analyzovat a projednat příležitosti a výzvy pro zvýšení příspěvku odvětví lesního hospodářství na hlavní priority EU.

Prezident EURAF Patrick Worms se schůzky zúčastnil a měl možnost hovořit s evropským komisařem pro zemědělství Philem Hoganem. Společně se také této dvojici podařil zasadit lípu. Evropská unie se snaží masivně zvýšit své úsilí o výsadbu stromů nejen doma, ale i při rozvoji zahraniční spolupráce.

Lesy a jiná zalesněná půda pokrývají přibližně 40% území Evropské unie a odvětví lesnictví poskytuje více než 3,5 milionu pracovních míst v EU.

Lesy jsou v hodnotovém řetězci hnací silou růstu venkova a vytvářejí pro společnost další přínosy, včetně společenských přínosů pro lidské zdraví, rekreaci a cestovní ruch.

Zdroj: EURAF, překlad ČMSZP