mezinárodní konference „Agrolesnictví – environmentální a produkční alternativa v zemědělství“

 dne 18.4.2019  jste zváni na mezinárodní konferenci

Agrolesnictví – environmentální a produkční alternativa v zemědělství

pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR.

Konference navazuje na řadu seminářů a konferencí na agrolesnické téma v minulých letech. Nově však budou prezentovány výsledky vědeckého výzkumu, příklady dobré praxe a policy ze zemí, kde agrolesnictví je již řadu let implementováno, a to výhradně zahraničními hosty. Pozvání přijal např. prezident Evropské agrolesnické federace Patrick Worms, nestor francouzského agrolesnictví a zakladatel nejstarších výzkumných ploch v Evropě Christian Dupraz či britský praktický zemědělec Stephen Briggs.

Konference je určená pro zástupce zemědělců, především Agrární komory, Zemědělského svazu, Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, zástupce a rezprezentanty MZe, Asociace soukromých zemědělců, zástupce samospráv, politiky, i všechny zájemce z řad odborníků, zemědělců a akademiků.

Čas konání: 18.4.2019 10-17:30h

Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, sál č. 206, Praha

Simultánní překlad z angličtiny do češtiny a naopak je zajištěn.

Pozvánku s programem naleznete zde. Na konferenci se, prosím, registrujte přes registrační formulář do 10. dubna 2019. Účast na konferenci je zdarma.The conference „Agroforestry – environmental and production alternative in agriculture“ is organised by the Czech Agroforestry Association under the auspice of the Ministry of Environment, Ministry of Agriculture and the Commission for Environment of the Czech Academy of Science. It is a follow-up of previous seminars and conferences on agroforestry held in recent years. However, the results of scientific research, best practices and policy from countries where agroforestry has been implemented for many years, exclusively by guests from abroad, will be newly introduced: e.g. Patrick Worms (president of EURAF), doyen of French agroforestry and founder of Europe´s oldest AF research areas Christian Dupraz or British practical farmer Stephen Briggs are among those who have accepted the invitation.

Time of event: 18.4.2019 10-17:30h

Place of event: Czech Academy of Science, Národní 3, hall 206.

The official invitation with detailed program is available here. Please, register for the conference via formular by April 10 2019.