Konference Agrolesnictví přinesla reálné příklady z praxe – dle prezidenta Evropské agrolesnické federace Patricka Wormse stromy řeší 20 nejpalčivějších hrozeb pro společnost

Už jste slyšeli o Agrolesnictví?
Možná je na čase zjistit, co to vlastně je. SZP v jiných členských zemích tento systém hospodaření již aplikuje a nelze vyloučit, že tento trend bude součástí strategie ČR.

Agrolesnictví prezentovali mezinárodní přednášející s cílem představit pozitiva a reálné příklady nejen z EU, ale celého světa. Tento systém hospodaření je již zaveden ve Francii, Finsku a v Číně jej hojně využívají také.

Pozitiva tohoto způsobu hospodaření je dle přednášejících stabilizace přijmů a finanční přínos s dlouhodobějšího hlediska ve formě dřevní hmoty, ale i jiných produktů (např.ořechy, ovoce apod.). Agrolesnictví zde bylo představeno jako jedna z možností přizpůsobení se klimatické změně tj. může v současnosti přinést velké množství ekologických služeb (např. ochrana proti erozi, zadržení vody v půdě, zvýšení biodiverzity).

agrolesnictví

 

Agrolesnictví je způsob hospodaření na zemědělské nebo lesní půdě, který kombinuje pěstování dřevin s některou formou zemědělské produkce na jednom pozemku, a to buď prostorově, nebo časově. Podmínkou je, že složky agrolesnického systému (dřeviny, plodiny, zvířata případně jiné) jsou pěstovány, resp. chována s hospodářským a/nebo environmentálním záměrem.

Pozvání přijal např. prezident Evropské agrolesnické federace Patrick Worms. Podle kterého stromy řeší 20 nejpalčivějších hrozeb pro společnost, tedy dle  žebříčku DRAWDOWN **

Dále přednášel nestor francouzského agrolesnictví a zakladatel nejstarších výzkumných ploch v Evropě Christian Dupraz či britský praktický zemědělec Stephen Briggs. Níže naleznete video z jeho farmy (bohužel pouze v angličtině). Jedním z důvodu proč začal byl ten, když se podíval z okna a viděl, jak větrná eroze unáší jeho půdu z jeho polí.

Byla zmíněna problematika nastavení dotační politiky napříč EU, kdy v minulosti byly podmínky nastaveny tak, že jednotlivé stromy byly vyloučeny z podpory (Přímé platby – zápis do LPIS),. Často se stávalo, že zemědělci stromy odstranili, aby na podporu dosáhli.

V ČR je o agrolesnictví uvažováno do budoucího programového období SZP 2020+, zmínil náměstek MZE, Pavel Sekáč, který vnímá i podporu Agrolesnictví ze strany nynějších zástupců DG Agri. a komisaře Hogana.  Zároveň všk upozornil, že v ČR dle nynějšní strategie SZP není tento systém zapracován (oproti Francii či některým oblastem Velké Británie). Reálně by stromy na zem.pozemcích byly vyloučeny (např.z přímých plateb). Což většina zemědělců již zná a jejich stromy (pokud nejsou krajinným prvkem) jsou v systému LPIS vyřazeny.,** Projekt Drawdown byl založen autorem, podnikatelem a ekologem Paulem Hawkenem v roce 2014 s cílem zmapovat, měřit a modelovat nejzákladnější řešení pro zastavení globálního oteplování a sdělit tato zjištění světu.https://www.drawdown.org/solutions-summary-by-rank