Informace ke spuštění funkcionalit předtisků změnových žádostí a zelené nafty

Systém pro generování předtisků změnových žádostí  v LPIS a na Portálu farmáře SZIF je spuštěn od úterý 4.6.2019. Formulář pro generování podílu zastoupení citlivých plodin pro účely žádosti vratky zelené nafty je k dispozici v LPIS od 31.5.2019.