„Snížení daně z nemovitosti u tzv. ostatních ploch“ – zemědělský výbor

 

Předmětem projednávání byla příprava novely zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, k upřesnění osvobození od daně u druhu pozemků ostatních ploch, které podle tohoto zákona nelze žádným způsobem využívat. Jedná se o meze, remízky, kamenité svahy, zamokřené plochy a zeleň.

Tuto problematiku jsme již vyjednávali s předchozím ministrem Milkem.